ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС -СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ – испански език, с втори чужд език английски или руски – 1 място

ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ – испански език, с втори чужд език английски или немски – 1 място

ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ – английски език, с втори чужд език испански или руски – 2 места

ПРОФИЛ ИЗКУСТВА  – изобразително изкуство с английски език, с втори чужд език испански – 10 места

Ако не сте успели с приемните изпити, елате при нас в 8 клас – непрофилирана паралелка с първи чужд език английски и втори – руски език. Обучението в нея ще ви даде възможност да получите в края на 8 клас свидетелство за завършено основно образование и да опитате отново да кандидатствате за предпочитаното училище.

Прием за І клас 2014/2015г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

•   Заявление по образец
•   Удостоверение за завършен подготвителен клас/ група
•   Копие от удостоверениеза раждането на детето

Обучението за бъдещите първокласници през цялата учебна година се извършва първа смяна от 08:20 часа с продължи- телност на учебния час 35минути.

Учебниците, които се предоставят на първокласниците в началото на всяка учебна година са безплатни с изключение на тези, които ще бъдат по задължително избираема подго- товка.

Предлага се интензивно обучение в рамките на задъл- жителноизбираемата подготовка при следните варианти:

•  Български език и литература и Английски език
•  Български език и литература и Математика
•  Изобразително изкуство

В полуинтернатните групи се предлага следното разпределение на учебното време и дейностите по интереси:

•   Посрещане на учениците след последния учебен час
•   Обяд в стола на училището
•   Организиран отдих – организирани игри на открито,  занимания в стаята по интереси, занимателни игри
•   Самоподготовка по отделните учебни предмети – писане на домашните работи
•   Занимания по интереси – спортни игри, изобразително изкуство, музика, художествена гимнастика, чужд език, баскетбол

Свободни места за I клас

Свободни места за I клас след първо класиране за учебната 2014/2015г.
– 2 места

         Заявления за кандидатстване се приемат в канцеларията на Първо СОУ "Пенчо Славейков" на 9.06.2014 г. и 10.06.2014 г. от 7.30 до 18.30 часа.
Необходими документи

  1. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група(клас);
  2. Оригинал и копие от Акт за раждане на детето

06.06.2014 г.                                                         От ръководството на Първо СОУ

 

Първо място на „Млад дизайнер“

           На 15 май в дом на културата "Средец" се проведе модно ревю на ученици от няколко столични училища. Ревюто имаше състезателен характер, а жури от известни дизайнери имаха задача да изберат най – добрите. Председател на журито беше Светла Димитрова.
Учениците демонстрираха големи възможности при комбинирането на различни материали, многообразни силуети и форми, дизайнерски подход, артистични, съобразени с модните тенденции.
           В постоянно еволюиращия свят на модата, младите дизайнери от 1СОУ "Пенчо П. Славейков" – Михаела Цветанова от 12 "в" клас и Елина Кръстева от 11 "г" клас, показаха своите малки революции, успяха да изненадат и впечатлят гостите и приятелите си на ревюто с вдъхновение, творческо въображение и стил.
            Прекрасните модели създадени от Михаела Цветанова бяха изработени от изискани материи с нестандартни силуети. Талантливата млада дизайнерка показа и рисунки на модни колекции в изложбата, която беше ситуирана във фоайето на залата.
             Безпристрастното жури присъди 1 – во място за нея, а известната дизайнерка Светла Димитрова покани Михаела на 10 дневно обучение в нейното ателие.
Успех на Мишето! И да запази своята индивидуалност, като избере от модата това, което най – добре ще я подчертае.

Мария Кутлова – учител по Изобразително изкуство
в 1СОУ "Пенчо П. Славейков"

МЕДАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 СОУ

МЕДАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 СОУ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" НА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ТАЕКУОНДО ЗА ДЕЦА, СЪСТОЯЛО СЕ НА 11.05.2014г. В ГРАД ПЛОВДИВ.


ИВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ПАВЛОВА – 4 "А" КЛАС – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ВЕЛЕВ – 4 "Б" КЛАС – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

МАГДАЛЕНА ЦВЕТАНОВА МЕТОДИЕВА – 4 "В" КЛАС – БРОНЗОВ МЕДАЛ

СТОИЛ СТОИЛОВ – СТАРШИ ТРЕНЬОР КЪМ БЪЛГАРСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ТАЕКУОНДО "ПОХИОН"

Отворени врати за I клас

Отворени врати за I клас

Уважаеми родители,

На 13.05.2014 г. от 10:15 часа в сградата на 1 СОУ "Пенчо П. Славейков" ще се проведе "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ"  за бъдещите първокласници.

От ръководството

 

Родителски срещи (АПРИЛ)

На 22.04.14 година  в УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ от 18.00 часа ще се проведе родителската среща за VII клас (ТЕМА – КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII КЛАС- НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в
държавни и в общински училища)
От 18.30 часа ще се проведат родителските срещи за учениците от прогиманзиален етап по класове.

На 28.04.14 година от 18.30 часа ще се проведат родителски срещи за учениците от гиманзиален етап.

Актуална информация за приема за учебната 2014/2015 година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот