Успешна благотворителна кампания на 3в клас

  В началото на месец декември учениците от 3в клас организираха кампания за събиране на средства за подпомагане на деца в неравностойно положение. Подкрепяни от своите родители и учители, малките ученици успяха да съберат немалка сума, която дариха на фондация,,Надежда 2001-98“.

 С помощта на фондацията и по нейно предложение средствата бяха изразходени за закупуване на шапки, шалове и ръкавици и хигиенни материали от първа необходимост за децата от Дом за деца ,,Лудогорие“- гр. Исперих, обл. Разград.

Преди няколко дни учениците получиха благодарствено писмо от фондацията:

  ,,Здравейте, скъпи малчугани от III "В" клас! Най-напред искаме да ви благодарим от сърце и да ви кажем, че вие сте най-голямата ни радост и гордост! Навсякъде разказваме за вас, нали четохте и във Фейсбук? Молим да ни извините, че се забавихме да ви изпратим точен отчет за вашето дарение, но подготвяхме една голяма кампания. Kазва се "Левче за обувки" и пак е за децата от социалните домове. В много магазини са поставени едни шарени кутии, на които пише "Левче за обувки". Там хората оставят левчета, както вие събирате за децата от вашия дом и с тях ние после ще купим нови обувки за децата от различни домове.

  Сега за вашите подаръци-децата от дом "Лудогорие" отдавна получиха шапки, шалове и ръкавици и им се радваха много, защото хем са топли, хем са хубави, вижте ги на снимките. Избирахме ги според възрастта им, защото, както знаете, там има и малчугани като вас и големи момичета и момчета, които скоро ще завършат училище. Сега, при този студ, а при тях зимите винаги са по-студени, само си представете колко са им нужни вашите подаръци! Даже останаха още малко пари и ние им купихме четки и пасти за зъби и течни сапуни, ще видите в отчета. Надяваме се, че те скоро ще ви пишат и лично, но и те и ние сме много щастливи, че ви има! Чудесни сте! 

   До скоро: Вашите приятели от фондация "Надежда 2001-98"  ”

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС -СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ – испански език, с втори чужд език английски или руски – 1 място

ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ – испански език, с втори чужд език английски или немски – 1 място

ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ – английски език, с втори чужд език испански или руски – 2 места

ПРОФИЛ ИЗКУСТВА  – изобразително изкуство с английски език, с втори чужд език испански – 10 места

Ако не сте успели с приемните изпити, елате при нас в 8 клас – непрофилирана паралелка с първи чужд език английски и втори – руски език. Обучението в нея ще ви даде възможност да получите в края на 8 клас свидетелство за завършено основно образование и да опитате отново да кандидатствате за предпочитаното училище.

ПРИЕМ ЗА 9 КЛАС, 2014/2015г.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС

Приемът е по наредба № 11 от 28.03.2009 г. на МОН за прием на ученици в държавни и общински училища.

1. Прием след 8 клас
Паралелка с изучаване на английски език, български език , изобразително изкуства.

2. Прием след 8 клас
До всички седмокласници, които не са успели да положат успешно изпитите след VІІ клас или не са приети в желаните специалности .

Информацията е актуална към дата 18.06.2014г. Условия за кандидатстване:

  1. Заявление до директора свободен текст
  2. Характеристика на ученика
  3. Копие от учебния план /за ученици IX – XII/.

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС, 2014/2015г.

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

(ПРИЕМ ЗА 8 КЛАС)

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

4 паралелки с профил   чуждезиков, където ще се изучават разширено Английски език,испански език, руски език, немски език по програмата на езиковите гимназии,а също така български език и литература

1 паралелка с профил изкуства където ще се изучават приложни и изящни изкуства, а също така английски език,испански език, руски език, български език и литература

Срок на обучение 5 години Учи се по учебен план на езиковите гимназии като се изучават още биология, химия,история, география, философия на чужд език в отделните етапи на обучение. Учителите водещи съответните дисциплини са с висока квалификация по специалността и правоспособност по езика.

До всички седмокласници, които не са успели да положат успешно изпитите след VІІ клас или не са приети в желаните специалности, в нашето училище се обявява прием в 8 клас общообразователна паралелка с активно изучаване на Английски език, руски език , изобразително изкуства.

Прием за І клас 2014/2015г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

•   Заявление по образец
•   Удостоверение за завършен подготвителен клас/ група
•   Копие от удостоверениеза раждането на детето

Обучението за бъдещите първокласници през цялата учебна година се извършва първа смяна от 08:20 часа с продължи- телност на учебния час 35минути.

Учебниците, които се предоставят на първокласниците в началото на всяка учебна година са безплатни с изключение на тези, които ще бъдат по задължително избираема подго- товка.

Предлага се интензивно обучение в рамките на задъл- жителноизбираемата подготовка при следните варианти:

•  Български език и литература и Английски език
•  Български език и литература и Математика
•  Изобразително изкуство

В полуинтернатните групи се предлага следното разпределение на учебното време и дейностите по интереси:

•   Посрещане на учениците след последния учебен час
•   Обяд в стола на училището
•   Организиран отдих – организирани игри на открито,  занимания в стаята по интереси, занимателни игри
•   Самоподготовка по отделните учебни предмети – писане на домашните работи
•   Занимания по интереси – спортни игри, изобразително изкуство, музика, художествена гимнастика, чужд език, баскетбол

Свободни места за I клас

Свободни места за I клас след първо класиране за учебната 2014/2015г.
– 2 места

         Заявления за кандидатстване се приемат в канцеларията на Първо СОУ "Пенчо Славейков" на 9.06.2014 г. и 10.06.2014 г. от 7.30 до 18.30 часа.
Необходими документи

  1. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група(клас);
  2. Оригинал и копие от Акт за раждане на детето

06.06.2014 г.                                                         От ръководството на Първо СОУ

 

Първо място на „Млад дизайнер“

           На 15 май в дом на културата "Средец" се проведе модно ревю на ученици от няколко столични училища. Ревюто имаше състезателен характер, а жури от известни дизайнери имаха задача да изберат най – добрите. Председател на журито беше Светла Димитрова.
Учениците демонстрираха големи възможности при комбинирането на различни материали, многообразни силуети и форми, дизайнерски подход, артистични, съобразени с модните тенденции.
           В постоянно еволюиращия свят на модата, младите дизайнери от 1СОУ "Пенчо П. Славейков" – Михаела Цветанова от 12 "в" клас и Елина Кръстева от 11 "г" клас, показаха своите малки революции, успяха да изненадат и впечатлят гостите и приятелите си на ревюто с вдъхновение, творческо въображение и стил.
            Прекрасните модели създадени от Михаела Цветанова бяха изработени от изискани материи с нестандартни силуети. Талантливата млада дизайнерка показа и рисунки на модни колекции в изложбата, която беше ситуирана във фоайето на залата.
             Безпристрастното жури присъди 1 – во място за нея, а известната дизайнерка Светла Димитрова покани Михаела на 10 дневно обучение в нейното ателие.
Успех на Мишето! И да запази своята индивидуалност, като избере от модата това, което най – добре ще я подчертае.

Мария Кутлова – учител по Изобразително изкуство
в 1СОУ "Пенчо П. Славейков"

МЕДАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 СОУ

МЕДАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 СОУ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" НА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ТАЕКУОНДО ЗА ДЕЦА, СЪСТОЯЛО СЕ НА 11.05.2014г. В ГРАД ПЛОВДИВ.


ИВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ПАВЛОВА – 4 "А" КЛАС – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ВЕЛЕВ – 4 "Б" КЛАС – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

МАГДАЛЕНА ЦВЕТАНОВА МЕТОДИЕВА – 4 "В" КЛАС – БРОНЗОВ МЕДАЛ

СТОИЛ СТОИЛОВ – СТАРШИ ТРЕНЬОР КЪМ БЪЛГАРСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ТАЕКУОНДО "ПОХИОН"

Актуална информация за приема за учебната 2014/2015 година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот