Всички публикации от admin

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /СЕПТЕМВРИ 2018 г./

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ /5-6 КЛАС/

предмет

дата

 

Човекът и природата

04.09.2018 г.- вторник – 10:00 часа

5 клас

География и икономика

05.09.2018 г.- сряда – 10:00 часа

5 клас

Математика(ИУЧ)

07.09.2018 г.- петък-10:00 часа

5 клас

Английски език

Испански език

 10.09.2018 г.-понеделник-10:00часа

 

 5 и 6 клас

Математика (ЗУЧ)

11.09.2018 г.-вторник – 10:00 часа

 5 и 6 клас

Български език и

литература(ЗУЧ)

12.09.2018 г.- сряда – 10:00 часа

5 и 6 клас

История и цивилизация

 13.09.2018 г.-  четвъртък-10:00 часа

 5 и 6 клас

 Български език и

литература(ИУЧ)

 14.09.2018 г.- петък-10:00 часа

 5 и 6 клас

ГРАФИКА ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ /8-11 КЛАС/

ПРЕДМЕТ

ДАТА/ ЧАС

КОНСУЛТАЦИЯ

НАЧАЛЕН ЧАС

ИСПАНСКИ ЕЗИК

10.09.2018, 9:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

13:30 ч.

МАТЕМАТИКА ЗП/ЗУЧ

11.09.2018, 9:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

10:00 ч. –  8 клас

13:00 ч. – 11 клас

МАТЕМАТИКА ЗИП/ИУЧ

11.09.2018, 13:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

10:00 ч.

ИСТОРИЯ

13.09.2018, 13:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

10:00 ч.

ГЕОГРАФИЯ

12.09.2018, 13:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

11:00 ч.

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

10.09.2018, 14:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

11:00 ч.

БИОЛОГИЯ

12.09.2018, 9:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

11:00 ч.

ФИЗИКА

13.09.2018, 9:00 ч

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

10:00 ч.

ХИМИЯ

12.09.2018, 9:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

11:00 ч.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ,
ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА


1.   0012    Чужди езици- ИЕ; АЕ/РЕ; БЕЛ; Б        2 места

2. 0013    Чужди езици- АЕ; ИЕ/РЕ; БЕЛ; И        3 места

3. 0014    Чужди езици- АЕ; ИЕ/РЕ; БЕЛ; Б        1 място

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО

Подаване на документи – 03.08. – 07.08.2018г. – 16 часа
Обявяване на класираните и приети кандидати – на 07.08.2018г. – 17 часа
Записване на приетите кандидати – 08. – 09.08.2018г.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

За учебната 2018/2019 г. училището обявява свободни места за прием в следните класове и паралелки:

1.ПРИЕМ  В 5 КЛАС

Паралелка

Избираеми часове  седмично

Факултативни часове 

Критерии за прием

Свободни места

НВО

Удостоверение за завършен начален етап

2 паралелки

2.5 часа Математика

1  час

Български език и литература

1 ч. Информационни технологии

3 пъти Математика

1 път

Български език и литература

Математика

Български език и литература

 

       7

2

паралелки

1.5  час Български език и литература

1 час  Математика

1 час Английски език 

2 пъти Български език и литература

2 пъти Математика

Английски език

 

        9

 

 

 

 

Заявления се приемат от 02.07. до 06.07.2018 г. Среща-разговор с кандидатите на 10.07.2018 г. от 14:00 часа.

2.ПРИЕМ В 6 КЛАС

Паралелка

Избираеми часове  седмично

Факултативни часове 

Критерии за прием

Свободни места

2 паралелки

2.5 часа Математика

1 час

 Математика

1 час

Български език и литература

1 ч. Информационни технологии

3 пъти оценката по Математика

1 път оценката по Български език и литература

1 път оценката по Човек и природа

 

 

1 паралелка

2.5 часа

Испански език

1 час

Български език и литература

2 пъти оценката по Български език и литература

2 пъти оценката по Чужд език(Испански език)

1 път оценката по Математика

 

 

 

6

1 паралелка

1,5 часа

 Български език и литература

 

1 час

Математика

1 час

Английски език

2 пъти оценката по Български език и литература

2 пъти оценката по Математика

1 път оценката по Чужд език (Английски език)

 

 

        2

    Заявления се приемат от 02.07. до 06.07.2018 г. Среща-разговор с кандидатите на 10.07.2018 г. от 14:00 часа.

3.ПРИЕМ В 7 КЛАС

Паралелка

Избираеми часове  седмично

Факултативни часове 

Критерии за прием

Свободни места

2 паралелки

1.5 часа Математика

1 час

Български език и литература

1,5 часа

 Математика

 

2 часа

Български език и литература

 

2 пъти оценката по Математика

2 пъти оценката по Български език и литература

1 път оценката по Човек и природа

 

 

2

1 паралелка

1.5 часа

Испански език

1 час

Български език и литература

 

 

2 пъти оценката по Български език и литература

2  пъти оценката по Чужд език

( Испански език)

 

1 път оценката по Математика

 

 

 

 

3

1 паралелка

1.5 часа

Немски език/Руски език

1 час

Български език и литература

 

2 пъти оценката по Български език и литература

2 пъти оценката по Чужд език(Немски език/Руски език)

1 път оценката по Математика

 

 

1

Заявления се приемат от 02.07. до 06.07.2018 г. Среща-разговор с кандидатите на 10.07.2018 г. от 14:00 часа.

НАША ГОРДОСТ

Теодора Димитрова от 9 В клас получи поощрителна награда от  lV  конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси      " Биологията интересна и достъпна ", който се проведе на 12.05.2018г. в Национален природонаучен музей София. Темата на конкурса "Дразни мост и движение" Теодора представи в модела си чрез древното японско изкуство – оригами. 

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ГЕРОИТЕ ОТ ОДРИНСКАТА ЕПОПЕЯ

 На 26 март България отбелязва подвига на българските воини при превземането на Одринската крепост и почитат паметта на хилядите тракийски бежанци, намерили подслон в България.

В тържественото поклонение по повод  Деня на Тракия и отбелязването на 105 години от Одринската епопея се включиха и ученици от нашето училище, които се отдадоха почит пред подвига  на  героите, участници в битката при Одрин и съдбата на хилядите тракийски бежанци.  Още снимки>>

 

Програма „Избирам себе си“

Вече втора година ученици от 5 и 6 клас от 1.СУ участват в програмата „ Избирам себе си“ към превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите на Столична община.
Програмата не само им дава информация за ПА, но и развива личностни и групови умения за превенция на употребата психоактивни вещества. 

Наша гордост

       Изучаването на чужди езици е приоритет на нашето училище. Преподавателите по руски, немски, английски и испански език са хора с опит, които успяват да провокират интерес към знанието в душите и умовете на учениците. Сред тях е и Биляна Гачева от 11 г клас с класен ръководител Йорданка Станева.

Биляна спечели Областния кръг на НАЦИОНАЛНОТО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК , което се проведе на 21.10.2017 г.

На талантливата ученичка и предстои да се яви на Националния кръг на състезанието на 25.11.2017 г.,  в гр. Плевен.

/ Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски,
испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна
подготовка в училище. Провежда се върху три основни компетентности – слушане с
разбиране, четене с разбиране и създаване на текст в една възрастова група: за ученици
от ХІ клас./

Успех Биляна!