Архив на категория: ДОСТАВЧИК

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА( албуми)

С ПРЕДМЕТ: „Доставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от IV клас на 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ – гр. София за учебната 2020/2021 година“:

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019/2020 учебна година

Срок за получаване на предложения и по двете схеми: 05.02.2020 г., 17:00 ч.

Обява 2019 Училищен плод и Училищно мляко1 СУ