СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА

в паралелките с прием след 7 клас

по Наредба №11

за IV класиране


 

Профил Чуждоезиков- английски език

АЕ; ИЕ/РЕ/НЕ; БЕЛ- 3 места