РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ /СЕПТЕМВРИ 2018

ДАТА

ЧАС

клас

11.09.2018

18 ч.

5 клас, 6В клас, 7Б клас;

12.09.2018

18 ч.

8 клас, 9Б и 9В клас

ИНФОРМАЦИЯ за останалите класове : класните ръководители