ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /СЕПТЕМВРИ 2018 г./

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ /5-6 КЛАС/

предмет

дата

 

Човекът и природата

04.09.2018 г.- вторник – 10:00 часа

5 клас

География и икономика

05.09.2018 г.- сряда – 10:00 часа

5 клас

Математика(ИУЧ)

07.09.2018 г.- петък-10:00 часа

5 клас

Английски език

Испански език

 10.09.2018 г.-понеделник-10:00часа

 

 5 и 6 клас

Математика (ЗУЧ)

11.09.2018 г.-вторник – 10:00 часа

 5 и 6 клас

Български език и

литература(ЗУЧ)

12.09.2018 г.- сряда – 10:00 часа

5 и 6 клас

История и цивилизация

 13.09.2018 г.-  четвъртък-10:00 часа

 5 и 6 клас

 Български език и

литература(ИУЧ)

 14.09.2018 г.- петък-10:00 часа

 5 и 6 клас

ГРАФИКА ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ /8-11 КЛАС/

ПРЕДМЕТ

ДАТА/ ЧАС

КОНСУЛТАЦИЯ

НАЧАЛЕН ЧАС

ИСПАНСКИ ЕЗИК

10.09.2018, 9:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

13:30 ч.

МАТЕМАТИКА ЗП/ЗУЧ

11.09.2018, 9:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

10:00 ч. –  8 клас

13:00 ч. – 11 клас

МАТЕМАТИКА ЗИП/ИУЧ

11.09.2018, 13:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

10:00 ч.

ИСТОРИЯ

13.09.2018, 13:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

10:00 ч.

ГЕОГРАФИЯ

12.09.2018, 13:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

11:00 ч.

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

10.09.2018, 14:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

11:00 ч.

БИОЛОГИЯ

12.09.2018, 9:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

11:00 ч.

ФИЗИКА

13.09.2018, 9:00 ч

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

10:00 ч.

ХИМИЯ

12.09.2018, 9:00 ч.

ВСЕКИ ДЕН ДО ИЗПИТА

11:00 ч.