РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

12.12.2018г. 1 и 4 клас 18:00 часа класни стаи
12.12.2018г. 5 – 8 клас 18:30 часа по график
13.12.2018г. 2 и 3 клас 18:00 часа класни стаи
17.12.2018г. 9 – 12 клас 18:30 часа по график