План-прием след 7 клас за учебната 2013/14г.!

Кампанията за прием след 7 клас започна

Първо СОУ”Пенчо П. Славейков” ОБЯВЯВА ПРИЕМ
след 7 клас
ДНЕВНА форма на обучение
СРОК на обучение  5 години
в следните 5 паралелки

профил

пояснение

приемен изпит I

приемен изпит II

проверка на способностите

изкуства – ИИ

ИИ, АЕ, БЕЛ

БЕЛ

М

2*ИИ

чуждоезиков

ИЕ, АЕ/ РЕ, БЕЛ, Г

2*БЕЛ

2*М

чуждоезиков

ИЕ, АЕ/ НЕ, БЕЛ, И

2*БЕЛ

2*М

чуждоезиков

АЕ, ИЕ/ РЕ, БЕЛ

2*БЕЛ

2*М

чуждоезиков

АЕ, РЕ/ НЕ, БЕЛ

2*БЕЛ

2*М

ИЕ -ИСПАНСКИ ЕЗИК            БЕЛ- БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
НЕ- НЕМСКИ ЕЗИК                И-ИСТОРИЯ
АЕ- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК          Г- ГЕОГРАФИЯ
РЕ- РУСКИ ЕЗИК                   ИИ-ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО