Свободни места за учебната 2013/2014г.

Свободни места за учебната 2013/2014г.

 

Клас

Брой свободни места

I

2

II

1

III

4

IV

1

V

5

VI

8

VII

11

VIII

Нова паралелка /29

 

С прием след 7 клас

Профил

Интензивно изучаван I ЧЕ

II ЧЕ

Клас

Брой свободни места

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

IXа и IXг

1

Технологичен

АЕ

НЕ/РЕ

IX

1

Изкуства

АЕ

ИЕ

IX

5

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

Xа и Xг

8

Технологичен

АЕ

НЕ/РЕ

Xб и Xв

16

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

XIа и XIг

6

Изкуства

АЕ

ИЕ

XIв

3

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

XIIа и  XIIг

2

Технологичен

АЕ

НЕ

XIIб

4

Изкуства

ИЕ

АЕ

XIIв

3

 

С прием в VIII клас /след завършено основно образование/

Профил

Интензивно изучаван I ЧЕ

II ЧЕ

Клас

Брой свободни места

Чуждоезиков

АЕ

РЕ

XIIд

4

 

Информацията е актуална към дата 12.06.2013г.

Условия за кандидатстване:

  1. Заявление до директора – свободен текст

  2. Характеристика на ученика

  3. Копие от учебния план /за ученици IX – XII/.