Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019/2020 учебна година

Срок за получаване на предложения и по двете схеми: 05.02.2020 г., 17:00 ч.

Обява 2019 Училищен плод и Училищно мляко1 СУ