Прием в първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че нашето училище обявява прием на четири паралелки в първи клас за 2020/2021 учебна година.

Относно организацията по прием на документи, за Ваше улеснение обръщаме внимание на няколко обстоятелства:

 В тази връзка моля, НЕ подавайте заявления на електронната поща на училището.
    –       Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище (съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища) ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

– Удостоверение за настоящ адрес;

– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

– Удостоверение за раждане на детето.

Относно кандидатстването, за Ваше удобство в нашия сайт сме приложили и можете  да направите справка за:

1.1. Прилежащи райони (където ще откриете съответните прилежащи за училището райони);
1.2. Гранични ПРИЛЕЖАЩИ райони

2. Графика на дейностите: с датите и сроковете за различните етапи и стъпки от кампанията за първи клас.

3. Система за прием: с обяснения за правилата за кандидатстване и необходимите документи.

4. Попълване на заявление за кандидатстване: подава се по електронен път лично от родител / или настойник.

5. За тези от Вас, който нямат достъп до електронно подаване на заявление могат да го подадат в училище всеки четвъртък за времето от 13 до 14 часа.

Вашите въпроси можете да зададете на електронен адрес за кореспонденция:

priem_1_klas_1.su@abv.bg

Относно защитата на личните данни 1.СУ „Пенчо П. Славейков“ изпълнява изискванията на нормативната уредба по отношение на защитата на личните данни. В тази връзка, в процеса на комплектуване на документите за прием, родителите на кандидатите за ученици в 1-ви клас в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“ следва да се запознаят с „Уведомлението на  учениците и техните родители/настойници във връзка с обработване на техните лични данни“, публикувано на сайта на училището в меню „За нас“, рубрика „Защита на личните данни“. В същата рубрика са посочени и данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните на 1. СУ „Пенчо П. Славейков“.

Нашата съкровищница  за Вас и Вашите деца:

  • съприкосновение с историята на 1. СУ „Пенчо П.Славейков“ и аристократичната му биография, която и деца, и учители, и родители носят в сърцата си;
  • великолепни, високо квалифицирани и креативни преподаватели, които умело съчетават професионален опит и авторитет с истинска обич към детето и професията на началния учител;
  • висока мотивация за учене на нашите възпитаници;
  • престижни постижения и награди на нашите ученици;
  • позитивен климат на сътрудничество между преподаватели, родители и деца;
  • целодневно обучение от 08:20 ч. до 17:30 ч. , с осигурено столово хранене и училищен бюфет;
  • множество и разнообразни извънкласни дейности по проекти;
  • плувен басейн;
  • активни спортни занимания;
  • подкрепящ и компетентен училищен психолог.

Очакваме Ви!

При нас децата учат с радост!