РЪКОВОДСТВО

 

Директор:   Веселка Стоянова Тепавичарова

 

Заместник –  директори

Диана Георгиева Георгиева – начален етап
Наташа Атанасова Данова – прогимназиален етап
Валерия Павлова Димова – гимназиален етап

Боряна Георгиева Стайкова – административно-стопанска дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот