РЪКОВОДСТВО

Директор:   Веселка Стоянова Тепавичарова

Заместник –  директори

Диана Георгиева Георгиева – начален етап
Наташа Атанасова Данова – прогимназиален етап
Валерия Павлова Димова – гимназиален етап

Боряна Георгиева Стайкова – административно-стопанска дейност

За екипа …

Директорът на училището В. ТепавичароваКакво прави едно училище елитно? Защо ние учащите и работещите в Първо СУ "Пенчо П. Славейков" имаме заслуженото право да наречем своето училище елитно?

   Отговорът се крие не само в модерната материална база, което също е от голямо значение. Може би тайната е в учителите (повечето базови учители, доктори на науките, със I и II ПКС). Въпреки високата си квалификация те не се притесняват да учат всеки ден нови и сложни неща. А може би в учениците, които с огромно желание и амбиция идват да учат тук?

    Но какво би било училището без едно модерно и адекватно управление по време на тежки реформи, безпаричие, високи изисквания!

     Веселка Тепавичарова – директор на Първо СУ "Пенчо П. Славейков", една млада и амбициозна дама, с изключително модерни разбирания,  успява да понесе на крехките си женски плещи безброй  отговорности и грижи и да превърне нашето училище в храм на възрожденския дух и традиции, съчетавайки иновативни методи на управление и технологии. Надяваме се и вярваме, че нейният не сломим дух ще е заразителен и за млади и за стари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот