РЪКОВОДСТВО

Директор:   Веселка Стоянова Тепавичарова

Заместник –  директори

Детелина Георгиева Пангелова – начален етап
Наташа Атанасова Данова – прогимназиален етап
Валерия Павлова Димова – гимназиален етап

Боряна Георгиева Стайкова – административно-стопанска дейност

 

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот