ИСТОРИЯ

Сто и тридесет години традиции и иновации
в образованието!

ДЕВИЗЪТ
КАТО ПЪРВО НЯМА ВТОРО!

Първо СОУ "Пенчо П.Славейков"-София

Вече 130 години нашето училище е храм на просвещението и културата.
С възрожденски плам и вяра, нашите предци създават училището, като огнище на образованието, българщината и европейските ценности.

Първо СУ "Пенчо П. Славейков" е правоприемник на създадената преди 130 години Софийска класическа гимназия. Това е второто средно училище създадено в България, след Априловската гимназия. Според приетите "Временни правила за откритите през 1878/1879 година гимназии в княжество България" през учебната 1878/1879 г. се откриват само първите два класа на гимназията. Откриването на Софийската класическа гимназия се възлага на софийския окръжен инспектор на народните основни училища – Йосиф Ковачев. С телеграма от 25.11.1878 г. и рапорт от 26 същия месец, той долага на Марин Дринов, който по това време е начело на Дирекцията на просвещението и духовните дела, че е намерил четири класни стаи в зданието на главното училище за помещение на гимназията. Откриването на гимназията закъснява главно поради липса на достатъчно подготвени хора за учители и директор. През месец ноември 1878 година отделът на народното просвещение и духовните дела назначава инспектор Георги Стаменов за директор на Софийската класическа гимназия. Това дава възможност да започнат редовните учебни занятия. Откриването на училището става на 07.01.1879 година. В летописната книга на Първа софийска мъжка гимназия е записано: "Софийската класическа гимназия е отворена на 07.01.1879 година при управлението на Императорски Всерусийския комисар княз Дондуков и при управляващия отдела на народното просвещение и духовните дела професор Марин Дринов." След два дни, на 09.01.1879 започват редовните занятия. Първо СОУ "Пенчо П. Славейков" е просветно средище, от което водят началото си Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Националната художествена академия, Техническият университет.

ХИМН НА ПЪРВО СУ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ"

ТВЪРДИНА НА ДУХ СВОБОДЕН,
ПЪРВА В ИМЕ, ПЪРВА В СЛАВА.
С ТЕБЕ РОДНИЙ КРАЙ СВОБОДЕН
ДНИ ПРОСВЕТНИ ЗАЖИВЯВА.

ТИ ПО ПЪТЯ НА ДЕДИТЕ
СИН СЛЕД ВЕРЕН СИН ОТПРАВИ
И КРЕПИ ИМ В УМОВЕТЕ
ИДЕАЛИ ЧИСТИ, ЗДРАВИ.

 


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот