Програма „Избирам себе си“

Вече втора година ученици от 5 и 6 клас от 1.СУ участват в програмата „ Избирам себе си“ към превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите на Столична община.
Програмата не само им дава информация за ПА, но и развива личностни и групови умения за превенция на употребата психоактивни вещества.

Какво общо имат психоактивните вещества с уменията за живот?

Програмата е насочена към развиване у учениците на основни умения за живот, които им дават възможността да се справят със своите проблеми и да устоят на влиянията към тях да употребяват психоактивни вещества.

Защо детето Ви да участва в програма “Избирам себе си”?

Защото ще усвоява и упражнява умения за ефективно общуване, справяне с конфликти, поставяне на реалистични цели, вземане на решения, устояване на натиск, алтернативи на употребата на ПАВ, управление на времето, спазване на режим, изграждане на самочувствие.

Защо аз като родител да участвам в нея?

Защото ще научите:

  • как да разговаряте с детето си за психоактивните вещества във възрастта между 11 и 13 години.
  • Кои деца са най- изложени на риск и как да намалите рисковите фактори.

Може да следите за актуални новини от събития по програмата и на фейсбук страницата на програмата:https://www.facebook.com/mpetkovapicsofia

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот