Олимпиади и състезания

Съдържание на хармониката

СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

Софийски математически турнир ще се проведе на 11 ноември 2018 г., неделя, от 11:00 часа.  Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути (от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

Желателно е участниците в състезанието да бъдат в сградата на 1 СУ „Пенчо П. Славейков“  не по – късно от 10:50 часа !!

 ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА!!!
ПРЕДМЕТДАТАЧАСПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТЗАБЕЛЕЖКА
МАТЕМАТИКА  15.12.2018  9:00      4 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА!!!РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА!!!
БЕЛ16.12.20189:005 – 6 КЛАС – 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА
7 – 10 КЛАС – 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА
11 – 12 КЛАС – 4 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА
!!!РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ!!!
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ12.01.20199:005 – 7 КЛАС – 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА
8 – 12 КЛАС – 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА
!!!РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ!!!
фИЗИКА И АСТРОНОМИЯ12.01.201814:004 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСАVII – XII КЛАС
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК13.01.20199:004 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА!!!РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АЕ!!!
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА19.01.20199:004 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСАVII – XII КЛАС
ИСПАНСКИ ЕЗИК20.01.20199:004 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА!!!РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА  ПО ИЕ!!!
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА20.01.20199:002 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА!!!РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ!!!
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ26.01.20199:004 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСАV – XII КЛАС
ЗНАМ И МОГА26.01.20199:00 2 УЧЕБНИ ЧАСАIV КЛАС

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот