ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

График за провеждане на изпити за оформяне на срочни оценки за първи срок за  учебната 2018 / 2019 г.

 

 Изпит по учебен предмет

   Ученици

Дата, начален час,

място на провеждане

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

Български език и литература

от 11А, 11Б, 11Г и 12Г кл.

13.02.2019г.

13:30 ч.

училищната библиотека

писмен – 3 астр. часа

14.02.2019г.

уч. стая

19.02.2019г.

 Стая № 4

Английски език

 

от 11А, 11Г кл.

11.02.2019г.

14:00 ч.

училищната библиотека

писмен – 3 астр. часа

устен- 30 мин.

11.02.2019г.

уч. стая

14.02.2019г.

 Стая № 4

Испански език

от 11А кл.

08.02.2019г.

13:30 ч.

училищната библиотека

пис. – 3 астр. часа

устен- 30 мин.

08.02.2019г.

уч. стая

13.02.2019г.

 Стая № 4

Математика
ЗП/ЗИП

от 11А, 11Б, 11Г и 12Г кл.

14.02.2019г.

13:30 ч.

училищната библиотека

писмен – 3 астр. часа

15.02.2019г.

уч. стая

19.02.2019г.

 Стая № 4

История и цивилизация- ЗП

от 11А кл.

18.02.2019г.

13:30 ч.

училищната библиотека

писмен – 3 астр. часа

19.02.2019г.

уч. стая

21.02.2019г.

 Стая № 4

История и цивилизация- ЗИП

от 11А кл.

19.02.2019г.

13:30 ч.

училищната библиотека

писмен – 3 астр. часа

20.02.2019г.

уч. стая

25.02.2019г.

 Стая № 4

География и икономика

от 11А кл.

20.02.2019г.

13:30 ч.

училищната библиотека

писмен – 3 астр. часа

21.02.2019г.

уч. стая

25.02.2019г.

 Стая № 4

Биология и здравно
образование

от 11А кл.

15.02.2019г.

13:30 ч.

училищната библиотека

писмен – 3 астр. часа

18.02.2019г.

уч. стая

21.02.2019г.

 Стая № 4

Физика и астрономия

от 11А кл.

12.02.2019г.

13:30 ч.

училищната библиотека

писмен – 3 астр. часа

13.02.2019г.

уч. стая

18.02.2019г.

 Стая № 4

Химия и опазване на околната среда

от 11А кл.

21.02.2019г.

13:30 ч.

училищната библиотека

писмен – 3 астр. часа

22.02.2019г.

уч. стая

27.02.2019г.

 Стая № 4

Физическо възпитание и спорт

от 8В кл.

 

 

от 10В, 11А, 11Б,

12Б, 12Г кл.

11.02.2019г

12.30 ч.

 

11.02.2019г

13.30 ч.

физкултурен салон

11.02.2019г

 

13.02.2019г.

 Стая № 4

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот