СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА   1 клас 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА   2 клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА   3 клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА   4 клас

 


Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот