ПРИЕМ ЗА 8 КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ,
ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА


1.   0012    Чужди езици- ИЕ; АЕ/РЕ; БЕЛ; Б        2 места

2. 0013    Чужди езици- АЕ; ИЕ/РЕ; БЕЛ; И        3 места

3. 0014    Чужди езици- АЕ; ИЕ/РЕ; БЕЛ; Б        1 място

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО

Подаване на документи – 03.08. – 07.08.2018г. – 16 часа
Обявяване на класираните и приети кандидати – на 07.08.2018г. – 17 часа
Записване на приетите кандидати – 08. – 09.08.2018г.

 

График на дейностите по прием на ученици в 1СУ "Пенчо П. Славейков" по Наредба 10/01.09.2016г.
Прием след завършено основно образование
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1. Профили и балообразуване

Профил „Чужди езици“ –  ИЕ; АЕ/РЕ;БЕЛ;ИЦ

      Профил „Чужди езици“ –  ИЕ; АЕ/РЕ;БЕЛ;БЗО

      Профил „ Чужди езици“ – АЕ; ИЕ/РЕ;БЕЛ;ИЦ                

Профил „ Чужди езици“ – АЕ; ИЕ/РЕ;БЕЛ;БЗО                        

 

Профил „Чужди езици” – ИЕ;АЕ/РЕ;БЕЛ;ИЦ

Първи профилиращ предмет –      Испански език         
Втори профилиращ предмет –       Английски език / Руски език
Трети профилиращ предмет –       Български език и литература
Четвърти профилиращ предмет –  История и цивилизация

 

 Профил „Чужди езици” – ИЕ;АЕ/РЕ;БЕЛ;БЗО

Първи профилиращ предмет –      Испански език         
Втори профилиращ предмет –       Английски език / Руски език
Трети профилиращ предмет –       Български език и литература
Четвърти профилиращ предмет –  Биология и здравно образование

 

Профил „Чужди езици” – АЕ;ИЕ/РЕ;БЕЛ;ИЦ               

Първи профилиращ предмет –     Английски език         
Втори профилиращ предмет –       Испански език / Руски език
Трети профилиращ предмет –       Български език и литература
Четвърти профилиращ предмет –  История и цивилизация

Профил „Чужди езици” – АЕ; ИЕ/РЕ;БЕЛ;БЗО               

Първи профилиращ предмет –      Английски език         
Втори профилиращ предмет –       Испански език / Руски език
Трети профилиращ предмет –       Български език и литература
Четвърти профилиращ предмет –  Биология и здравно образование


Балообразуване за профил „ Чужди езици“ – сбор от:

* 3 пъти оценката от теста по български език и литература;

*  оценката от теста по математика;

* оценката по първи чужд език от свидетелството за основно образование;

* оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;

 

2. График на дейностите по приемането  на ученици в държавни и общински училища за учебната 2018/2019 г.

След завършен VІІ клас

Дата

Дейност

От 20.06. до 26.06.2018 г. вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016 г.

До 03.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

От 04.07. до 06.07.2018 г. вкл.

Записване наприетите ученици на първи етап на класиране ( от 8:00 до 18:00 часа)

До 12.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

От 13.07 до 17.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране ( от 8:00 до 18:00 часа)

19.07.2018 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

20.07.-24.07.2018 г. вкл.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

До 26.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

От 27.07 до 30.07.2018 г. вкл.

Записване на трети етап на класиране ( от 8:00 до 18:00 часа)

02.08.2018 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

До 11.09.2018 г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 

  1. Необходими документи за записване на ученици приети след VІІ клас:

1. Свидетелството за основно образование(VII) -оригинал

2. Служебна бележка с резултатите от положените изпити-оригинал

3. Молба за записване /бланка на училището/

4. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /След издаване от комисията за записване на служебна бележка, че ученикът е приет в училището!/

5. Два броя актуални снимки

6. Здравен картон. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар).

 

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот