ПРИЕМ след завършено основно образование

График на дейностите

по прием на ученици в 1 СУ „ Пенчо П. Славейков“

по Наредба №10/01.09.2016 г.
2019/ 2020 учебна година
Прием след завършено основно образование

Разпечати!

Профили и балообразуване

Първи профилиращ предмет Втори профилиращ предмет
ИСПАНСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Трети профилиращ предмет Четвърти профилиращ предмет
 БЪЛГАЕСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Първи профилиращ предмет Втори профилиращ предмет
 ИСПАНСКИ ЕЗИК  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Трети профилиращ предмет Четвърти профилиращ предмет
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Първи профилиращ предметВтори профилиращ предмет
 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИСПАНСКИ ЕЗИК
Трети профилиращ предметЧетвърти профилиращ предмет
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Първи профилиращ предмет Втори профилиращ предмет
 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ИСПАНСКИ ЕЗИК
Трети профилиращ предмет Четвърти профилиращ предмет
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • Балообразуване за профил „ Чужди езици“ – сбор от:
    * 3 пъти оценката от теста по български език и литература;
    * оценката от теста по математика;
    * оценката по първи чужд език от свидетелството за основно образование;
    * оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;

График на дейностите

по приемането на ученици в неспециализирани училища

за учебната 2019/2020 г.

Дата Дейност
От 03.07. до 05.07.2019 г. вкл. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016 г.
До 11.07.2019 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
До 16.07.2019 г. вкл. Записване наприетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ( от 8:00 до 18:00 часа)
До 18.07.2019 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
До 22.07.2019 г. вкл. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране ( от 8:00 до 18:00 часа)
23.07.2019 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
24.07.-25.07.2019 г. вкл. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
29.07.2019 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
31.07.2019 г. вкл. Записване на трети етап на класиране ( от 8:00 до 18:00 часа)
01.08.2019 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
До 10.09.2019 г. вкл. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот