ПРИЕМ ЗА 5. – 7. КЛАС

   Свободни места – IV – то класиране

Ръководството на 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ обявява, че за Четвърто класиране за прием след завършен 7 клас:

  • в профил Чужди езици има три(3) свободни места:

Испански език; Английски език – 1 място
Английски език; Испански език – 1 място
Английски език; Немски език/ Руски език – 1 място

  •  в профил Изобразително изкуство има шест (6) свободни места:

Приемането на документи за участие в Четвърто класиране се извършва в канцеларията на училището.

 

 

 

                       ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

За учебната 2017/2018 г. училището обявява свободни места за прием в следните класове и паралелки:

  1.     ПРИЕМ  В 5 КЛАС

Паралелка

Избираеми часове  седмично

Факултативни часове 

Критерии за прием

Свободни места

НВО

Удостоверение за завършен начален етап

2 паралелки

2.5 часа Математика

2,5  часа Математика

1 ч. Информационни технологии

2 пъти Математика

1 път Български език и литература

Математика

Български език и литература

 

        5

1 паралелка

2.5 часа Испански език

 

1 час Български език и

литература

2 пъти Математика

1 път Български език и литература

Български език и литература

Английски език

 

        5

1 паралелка

1.5  час Български език и литература

1 час  Математика

1 час Английски език 

2 пъти Български език и литература

2 пъти Математика

Английски език

 

        7

    Заявление за 5 клас се приемат до запълване на свободните места. Учениците се класират за всяка паралелка.

 

 

 

 

  1. ПРИЕМ В 6 КЛАС

Паралелка

Избираеми часове  седмично

Факултативни часове 

Критерии за прием

Свободни места

2 паралелки

2.5 часа Математика

2 часа Математика

1 ч. Информационни технологии

3 пъти оценката по Математика

1 път оценката по Български език и литература

1 път оценката по Човек и природа

10

1 паралелка

1 час Български език и литература

1.5 часа Немски език/Руски език

 

 

2 пъти оценката по Български език и литература

2 пъти оценката по Чужд език (Немски език/ Руски език)

1 път оценката по Математика

2

1 паралелка

1 час Български език и литература

1.5 часа Испански език

 

2 пъти оценката по Български език и литература

2 пъти оценката по Чужд език(Испански език)

1 път оценката по Математика

2

   Заявление за 6 клас се приемат до запълване на свободните места. Учениците се класират за всяка паралелка.

 

  1. ПРИЕМ В 7 КЛАС – 8 СВОБОДНИ МЕСТА

Задължителноизбираеми часове

в VII клас 

                  Критерии за прием

1 час Български език и литература

2 часа Математика

 

2 пъти оценката по Математика

2 пъти оценката по Български език и литература

1 път оценката по Човек и природа

1 час Математика

2 часа Руски език

2 пъти оценката по Математика

2 пъти оценката по Чужд език( Руски език)

1 път оценката по Български език и литература

 

3 часа Изобразително изкуство

3 пъти оценката по Изобразително изкуство

1 път оценката по  Български език и литература

1 път оценката по Математика

Заявление за 7 клас се приемат до запълване на свободните места. Учениците се класират за всяка паралелка.

График на дейностите за 5, 6, 7 клас


Съгласно Заповед № 1301 /  29.03.2017 г.  на Директора на 1СУ
"Пенчо П. Славейков" е утвърден  план – прием за учебната 2017/2018 г., както следва:

  1. I клас – 4 броя паралелки

 V клас – 4 броя паралелки

  1. Брой места по паралелки:

I клас – 24 ученика в паралелка

V клас – 29 ученика в паралелка

  1. За останалите класове броя паралелки остава непроменен.
  2. Целодневна организация на учебния ден за I клас, II клас, III клас, IV клас

2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА

1СОУ 'ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" ПРЕДЛАГА ЗАНИМАЛНЯ ЗА 5. КЛАС ПРЕЗ НОВАТА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА .
ДЕКЛАРАЦИИ ОТ РОДИТЕЛ СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
/ЗИП/  – 3 ЧАСА СЕДМИЧНО
– БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА / МАТЕМАТИКА – 1 ЧАС СЕДМИЧНО
– РУСКИ ЕЗИК / НЕМСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК – 2 ЧАСА СЕДМИЧНО
– ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 3 ЧАСА СЕДМИЧНО

МАТЕМАТИЧЕСКА ПАРАЛЕЛКА
ПРИЕМА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
– СЪСТЕЗАНИЕТО "ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ" В СМГ
– СЪСТЕЗАНИЕТО "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ"
– ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
– ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
– СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО "ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ" В СМГ , ДРУГИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
/ЗИП/  В МАТЕМАТИЧЕСКАТА ПАРАЛЕЛКА – 3 ЧАСА СЕДМИЧНО
– МАТЕМАТИКА – 2 ЧАСА СЕДМИЧНО
– РУСКИ ЕЗИК – 1 ЧАС СЕДМИЧНО

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКАТА ПАРАЛЕЛКА
 23.06. – 27.06.2014г. ОТ 09:00 ч. ДО 17:00 ч. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

 


 

 

 

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот