ПРИЕМ след завършено основно образование

График на дейностите по прием на ученици

/в 8 клас за учебната 2020/2021 година/

в 1 СУ „ Пенчо П. Славейков“ по Наредба №10/01.09.2016 г.

Прием след завършено основно образование

1. Профили и балообразуване

         Профил „Чужди езици“ –  ИЕ; АЕ;БЕЛ;ИЦ

         Профил „Чужди езици“ –  ИЕ; АЕ;БЕЛ;БЗО

         Профил „ Чужди езици“ – АЕ; ИЕ;БЕЛ;ИЦ                

         Профил „ Природни науки“ – БЗО; ХООС- с интензивно изучаване на АЕ                         

Балообразуване

Балообразуване за профил „ Чужди езици“ – сбор от:

* 3 пъти оценката от теста по български език и литература;

*  оценката от теста по математика;

* оценката по първи чужд език от свидетелството за основно образование;

* оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.

Балообразуване за профил „ Природни науки“ – сбор от:

* 3 пъти оценката от теста по български език и литература;

*  оценката от теста по математика;

* оценката по първи чужд език от свидетелството за основно образование;

* оценката по биология и здравно образование  от свидетелството за основно образование.

Държавен план-прием 2020/2021 година

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на област София-град, както следва (Последвай връзката):

Държавен план-прием 2020/2021

2. График на дейностите

по приемането на ученици в неспециализирани училища

за учебната 2020/2021 г.

Дата

Дейност

От 03.07. до 07.07.2020 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016 г.

До 13.07.2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 16.07.2020 г.

Записване наприетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ( от 8:00 до 18:00 часа)

До 20.07.2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

До 22.07.2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране ( от 8:00 до 18:00 часа)

23.07.2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

24.07.-27.07.2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 29.07.2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 30.07.2020 г.

Записване на трети етап на класиране ( от 8:00 до 18:00 часа)

До 03.08.2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

До 10.09.2020 г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

3. Необходими документи за записване на ученици приети след завършено основно образование

  1. Заявление до директора/бланка на училището/.
  2. Свидетелството за основно образование(VII) -оригинал.
  3. Два броя актуални снимки.
  4. Здравен картон. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар).

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот