ПРИЕМ 1 КЛАС

 

ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 2
ЗАПИСВАНЕ: СТАЯ № 4
РАБОТНО ВРЕМЕ: ОТ 09:00 ДО 17:00 ЧАСА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ;


ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 
– 12.06.2018г.  от 08:30 до 18:00 часа

– 13.06.2018г.  от 08:30 до 17:00 часа
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ;

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ВХ. № ГРУПА БРОЙ ТОЧКИ
254 III  
241 IV 22
244 IV 5
253 IV 3
249 IV  
243 IV  
230 IV  
251 IV  
229 IV  
256 IV  
233 IV  
237 IV  
238 IV  
234 IV  
226 IV  
255 IV  
228 IV  
235 IV  
231 IV  
236 IV  
252 IV  
240 IV  
246 IV  
248 IV  
245 IV  
250 IV  
227 IV  
239 IV  
225 IV  
232 IV  
257 IV  
247 IV  
242 IV  

 


           Уважаеми родители,

Подаването на заявления за второ класиране  ще се извърши на хартиен носител в канцеларията на 1 СУ "Пенчо П. Славейков" на 8 юни от 8:30 ч. до 18:00 часа и на 11 юни от 8:30 ч. до 12:00 ч.
Прилагат се копия на всички документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства.

Списък на приетите на второ класиране ученици ще бъде обявен на 11.06.2018 г. – в 18:00ч.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ЗАПОЧВА ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ  – 05.06. – 07.06.2018г. / вкл. /
РАБОТНО ВРЕМЕ –  08:30 – 18:00 ЧАСА
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ;
– ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИТЕ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ДЕКЛАРИРАНИТЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ОБСТОЯТЕЛСТВА.

  

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ВХ. № ГРУПА БРОЙ ТОЧКИ
128 I 27
129 I 27
12 I 22
22 I 22
42 I 22
59 I 22
60 I 22
72 I 22
90 I 22
143 I 22
41 I 5
94 I 3
2 I  
5 I  
9 I  
15 I  
25 I  
30 I  
31 I  
34 I  
40 I  
48 I  
50 I  
55 I  
62 I  
68 I  
71 I  
75 I  
77 I  
79 I  
87 I  
88 I  
93 I  
95 I  
100 I  
101 I  
103 I  
109 I  
112 I  
119 I  
121 I  
132 I  
144 I  
146 I  
157 I  
161 I  
4 II 22
131 II  
23 III 22
1 III  
3 III  
32 III  
44 III  
49 III  
51 III  
53 III  
70 III  
13 IV 27
14 IV 27
57 IV 27
81 IV 27
84 IV 27
120 IV 27
151 IV 27
36 IV 22
38 IV 22
54 IV 22
58 IV 22
63 IV 22
85 IV 22
86 IV 22
102 IV 22
107 IV 22
162 IV 22
11 IV 11
35 IV 11
150 IV 8
8 IV 6
26 IV 6
99 IV 6
124 IV 6
16 IV 5
21 IV 5
65 IV 5
67 IV 5
69 IV 5
92 IV 5
106 IV 5
114 IV 5
115 IV 5
116 IV 5
127 IV 5
138 IV 5
155 IV 5
158 IV 5
159 IV 5
20 IV 5
83 IV 5

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В 1 СУ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" ОТ 11:30 ЧАСА НА 28.04.2018г. / СЪБОТА / .

Заедно ще имате възможността :

  • да разгледате училището и класните стаи;
  • да се запознаете с нашите учители;
  • да получите отговор на всички ваши въпроси.

ОЧАКВАМЕ ВИ!


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 16.04.2018г. СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

от 8:30 до 18:00 ч. всеки работен ден в стая № 31

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

 от 16.04.2018г. до 16.05.2018г.


I КЛАС 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Утвърден план – прием за учебната 2018/2019 година, както следва:
  – I клас – 4 паралелки по 24 ученика в паралелка;
  – осигурена целодневна организация на учебния ден за I клас;

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община;

– Прилежащи територии на 1СУ "Пенчо П. Славейков" за прием на ученици в първи клас през учебната 2018/2019 година;

График на дейностите за прием на ученици в първи клас през учебната 2018/2019 година;

– Заявление !!!


 

Обучението за учениците от начален етап на обучение през цялата учебна година се извършва  от 08:20 часа с продължителност на учебния час 35минути за 1. и  2. клас, и 40 минути за 3. и 4. клас.

За всички ученици от начален етап на обучение училището предлага:

 –  интензивно обучение в рамките на задължителноизбираемата подготовка при следните варианти:
      – Английски език
      – Математика
      – Изобразително изкуство

   –    Уютни класни стаи, вътрешен и затворен двор, два физкултурни салона, плувен басейн
  –   Организиране  и провеждане на  екскурзии с учебна цел, училища сред природата и ски училища.

  –   Участие в различни международни програми и проекти.
  –   Безплатна закуска и плод.

   В полуинтернатните групи, които са към всеки клас от начален етап се предлага следното разпределение на учебното време и дейностите по интереси:
– Посрещане на учениците след последния учебен час

– Обяд в стола на училището
– Организиран отдих – организирани игри на открито, занимания в стаята по интереси, занимателни игри
– Самоподготовка по отделните учебни предмети – писане на домашните работи
– Занимания по интереси – спортни игри, изобразително изкуство, музика, чужд език.

За учениците от начален етап на обучение се предлагат разнообразни извънкласни дейности свързани с изкуството и спорта. Интересно за децата от начален етап е съвместната работа с   Изи – Арт, което изключително допринася за развитието на творческото начало и спомага за по – лесно усвояване на учебния материал по съответните дисциплини.

   За спортистите изборът също е много атрактивен между плуване, баскетбол, футбол, таекуондо, художествена гимнастика и спортни танци. Истинско забавление за децата е организирането на представителни изяви на спортните извънкласни дейности в училище. Голяма част от учениците участват и в множество състезания и мачове, представяйки себе си и училището  достойно.

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот