ПРИЕМ 1 КЛАС

Писма от родителите: Скъпи учители, благодарим Ви!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е​

Свободни места след трето класиране – 11

Попълване на свободните места след трето класиране- 25.06.2020 до 14.09.2020 г. в канцеларията научилището.

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот