ПРИЕМ 1 КЛАС

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА –
0


СПИСЪК ОТ 2 – РО КЛАСИРАНЕ – 13.06.2017г.


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА – 8  МЕСТА


ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМА ЗА ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА

Уважаеми родители ,

1.    Подаването на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас ще се осъществява на хартиен носител .

     2.  Заявленията се подават в училището от 09.06 до 12.06.2017 г. със следното работно време – от 9:00ч. до 18:00 ч.

    3.   Заявлението е по образец, което може да се изтегли от сайта на училището или да се попълни на място в училището.

– След всяко класиране списъците на приетите ученици ще бъдат поставени на главния вход на училището и ще бъдат публикувани на сайта.

    –  Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет – над утвърдения брой ученици в паралелката.

     4.  При подаване на заявлението  родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя необходимите  документи по декларираните обстоятелства.


СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА !

 


ВАЖНО!

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ В 1СУ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ"
НА 22.04.2017г. / СЪБОТА / ОТ 11:00 ДО 13:00 ЧАСА!

                                                         ОЧАКВАМЕ ВИ!


 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

– КРИТЕРИИ

– ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

– ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В 1 КЛАС

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ ОТ 08:30 ДО 18:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА 1 СУ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" !!!


Съгласно Заповед № 1301 /  29.03.2017 г.  на Директора на 1СУ
"Пенчо П. Славейков" е утвърден  план – прием за учебната 2017/2018 г., както следва:

 1. I клас – 4 броя паралелки

 V клас – 4 броя паралелки

 1. Брой места по паралелки:

I клас – 24 ученика в паралелка

V клас – 29 ученика в паралелка

 1. За останалите класове броя паралелки остава непроменен.
 2. Целодневна организация на учебния ден за I клас, II клас, III клас, IV клас

I клас 2017/2018 година

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – виж тук>>

ВАЖНО!
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1-ВИ КЛАС В 1 СУ „ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ“
 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Дете, завършило детска градина в административния район на училището и съседен на същия административен район – 22 т.

Удостоверение за завършена подготвителна група.

 

 

Границите на прилежащите територии към учлището са между
бул. "Васил Левски", бул. "Мария Луиза",
бул. "Сливница", ул. "Московска"

 


ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО НИ ГЛАСУВАХА ДОВЕРИЕ И ИЗБРАХА ДА ЗАПИШАТ СВОИТЕ ДЕЦА В 1СОУ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ".
МЕСТАТА СЕ ЗАПЪЛНИХА И ЗАПИСВАНЕТО ПРИ НАС ЗАВЪРШИ.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО!

 


На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

Заповядайте в 1СОУ „Пенчо П. Славейков“ на 28.05.2016г.  –  ден на отворените врати.  

Каним вас и вашите деца да се запознаете с атмосферата в училище.

Заедно ще имате възможността :

 • да разгледате училището и класните стаи на бъдещите първокласници;
 • да се запознаете с нашите учители;
 • да получите отговор на всички ваши въпроси.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Информация за точния час ще бъде изпратена на вашите електронни пощи!


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2016/2017г.

График на дейностите:

1. Подаване на заявления – от 22.02.2016 г. до 30.05.2016 г. /с приложено копие от акта за раждане на детето/.
                          9:00 ч. – 12:00 ч.       12:30 ч. – 17.00 ч.  всеки работен ден

2. Изнасяне на списъците на приетите ученици –  03.06. 2016 г.

3. Приемане на документи за записване –  06.06. – 07.06.2016 г.

–  Удостоверение за завършен подготвителен клас /подготвителна група/;

–  Лична карта на родителя за удостоверяване на адресна регистрация /показва се на длъжностното лице/;

–   Декларация на родител за завършен клас или степен в 1 СОУ /елемент от заявлението/;

–   Мотиви за избор на училището /елемент от заявлението/;

4. Родителска среща по паралелки – допълнителен график.

 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ:
 

 1. Адресна регистрация на родителите на територията на район Оборище   /непроменена след 01.01.2016г./
 2. Месторабота на родителите на територията на район Оборище
 3. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в 1 СОУ
 4. Родители, възпитаници на 1 СОУ
 5. Деца на учители и служители на училището
 6. Деца близнаци и деца сираци

     ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В 1. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА


Обучението за учениците от начален етап на обучение през цялата учебна година се извършва  от 08:20 часа с продължителност на учебния час 35минути за 1. и  2. клас, и 40 минути за 3. и 4. клас

За всички ученици от начален етап на обучение училището предлага:

 –  интензивно обучение в рамките на задължителноизбираемата подготовка при следните варианти:
      – Английски език
      – Математика
      – Изобразително изкуство

   –    Уютни класни стаи, вътрешен и затворен двор, два физкултурни салона, плувен басейн
  –   Организиране  и провеждане на  екскурзии с учебна цел, училища сред природата и ски училища.

  –   Участие в различни международни програми и проекти.
  –   Безплатна закуска и плод.

   В полуинтернатните групи, които са към всеки клас от начален етап се предлага следното разпределение на учебното време и дейностите по интереси:
– Посрещане на учениците след последния учебен час

– Обяд в стола на училището
– Организиран отдих – организирани игри на открито, занимания в стаята по интереси, занимателни игри
– Самоподготовка по отделните учебни предмети – писане на домашните работи
– Занимания по интереси – спортни игри, изобразително изкуство, музика, чужд език.

За учениците от начален етап на обучение се предлагат разнообразни извънкласни дейности свързани с изкуството и спорта. Интересно за децата от начален етап е съвместната работа с   Изи – Арт, което изключително допринася за развитието на творческото начало и спомага за по – лесно усвояване на учебния материал по съответните дисциплини.

   За спортистите изборът също е много атрактивен между плуване, баскетбол, таекуондо, художествена гимнастика и спортни танци. Истинско забавление за децата е организирането на представителни изяви на спортните извънкласни дейности в училище. Голяма част от учениците участват и в множество състезания и мачове, представяйки себе си и училището  достойно.

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот