ПРИЕМ 1 КЛАС

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 16.04.2018г. СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

от 8:30 до 18:00 ч. всеки работен ден в стая № 31

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

 от 16.04.2018г. до 16.05.2018г.


I КЛАС 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Утвърден план – прием за учебната 2018/2019 година, както следва:
  – I клас – 4 паралелки по 24 ученика в паралелка;
  – осигурена целодневна организация на учебния ден за I клас;

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община;

– Прилежащи територии на 1СУ "Пенчо П. Славейков" за прием на ученици в първи клас през учебната 2018/2019 година;

График на дейностите за прием на ученици в първи клас през учебната 2018/2019 година;

– Заявление !!!


 

Обучението за учениците от начален етап на обучение през цялата учебна година се извършва  от 08:20 часа с продължителност на учебния час 35минути за 1. и  2. клас, и 40 минути за 3. и 4. клас.

За всички ученици от начален етап на обучение училището предлага:

 –  интензивно обучение в рамките на задължителноизбираемата подготовка при следните варианти:
      – Английски език
      – Математика
      – Изобразително изкуство

   –    Уютни класни стаи, вътрешен и затворен двор, два физкултурни салона, плувен басейн
  –   Организиране  и провеждане на  екскурзии с учебна цел, училища сред природата и ски училища.

  –   Участие в различни международни програми и проекти.
  –   Безплатна закуска и плод.

   В полуинтернатните групи, които са към всеки клас от начален етап се предлага следното разпределение на учебното време и дейностите по интереси:
– Посрещане на учениците след последния учебен час

– Обяд в стола на училището
– Организиран отдих – организирани игри на открито, занимания в стаята по интереси, занимателни игри
– Самоподготовка по отделните учебни предмети – писане на домашните работи
– Занимания по интереси – спортни игри, изобразително изкуство, музика, чужд език.

За учениците от начален етап на обучение се предлагат разнообразни извънкласни дейности свързани с изкуството и спорта. Интересно за децата от начален етап е съвместната работа с   Изи – Арт, което изключително допринася за развитието на творческото начало и спомага за по – лесно усвояване на учебния материал по съответните дисциплини.

   За спортистите изборът също е много атрактивен между плуване, баскетбол, футбол, таекуондо, художествена гимнастика и спортни танци. Истинско забавление за децата е организирането на представителни изяви на спортните извънкласни дейности в училище. Голяма част от учениците участват и в множество състезания и мачове, представяйки себе си и училището  достойно.

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот