Всички публикации от admin

Поправителна сесия – Септември

Прогимназиален етап ( V-VII клас)

дата предмет

09.09

български език и литература

10.09

математика

11.09

география и икономика

Прогимназиален етап ( VIII клас)

дата предмет

09.09

музика

10.09

математика, английски език

11.09

испански език

Гимназиален етап

дата предмет

03.09

английски език, химия и опазване на околната среда

04.09

психология, логика, етика и право, информационни технологии

05.09

география и икономика

09.09

испански език, български език и литература, музика

10.09

история и цивилизация, биология и здравно образование

11.09

математика, информатика, руски език

12.09

физика и астрономия

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД 7 КЛАС КЪМ 25 юли 2013 г.

СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ

С ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

Профил Чуждоезиков – испански език ; ІІ чужд език – АЕ/ РЕ – 1 място

Профил Чуждоезиков – испански език ; ІІ чужд език – АЕ/ НЕ – 1 място

Профил Чуждоезиков – английски език ; ІІ чужд език – РЕ/ НЕ – 1 места

Профил Изкуства – Изобразително изкуство; АЕ – 8 места

Прием в 8 клас без изпит!

Нови възможности!

Уважаеми ученици и родители,

Първо СОУ " Пенчо П. Славейков" има удоволствието да предложи алтернативен вариант за седмокласниците, които не са успели да се представят добре на приемните изпити по български език и литература и математика, както и за тези , които са положили  успешно изпитите, но желаят да завършат основно образование в следващата година или балът им не е достатъчен, за да продължат в предпочитаното училище.

Какви са предимствата, ако направите този избор?

1. Кандидастване след VІІІ клас по документи в същите професионални гимназии, в които сега се кандидатства с изпити, или продължаване на образованието в І СОУ.

2. Получаване на свидетелство за основно образование след завършване на VІІІ клас.

3. Няма едногодишно прекъсване на обучението по история, география, физика, химия, биология.

 Още предмства:

1. Възможност за избор на вариант за обучение по английски език:

І вариант : 10 часа седмично английски език – 6 часа задължително и 4 часа по желание;

ІІ вариант: 7 часа седмично английски език ( 3 часа задължително и 4 часа по желание) и 3 часа изобразително изкуство.

2. Квалифицирани учители, които преподават и на останалите ученици в осми клас.

Уважаеми седмокласници,

Заповядайте при нас в осми клас!

Ние ще се погрижим да наваксате пропуснатото и да постигнете желаните резултати.

Очакваме ви!

Свободни места за учебната 2013/2014г.

Свободни места за учебната 2013/2014г.

 

Клас

Брой свободни места

I

2

II

1

III

4

IV

1

V

5

VI

8

VII

11

VIII

Нова паралелка /29

 

С прием след 7 клас

Профил

Интензивно изучаван I ЧЕ

II ЧЕ

Клас

Брой свободни места

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

IXа и IXг

1

Технологичен

АЕ

НЕ/РЕ

IX

1

Изкуства

АЕ

ИЕ

IX

5

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

Xа и Xг

8

Технологичен

АЕ

НЕ/РЕ

Xб и Xв

16

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

XIа и XIг

6

Изкуства

АЕ

ИЕ

XIв

3

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

XIIа и  XIIг

2

Технологичен

АЕ

НЕ

XIIб

4

Изкуства

ИЕ

АЕ

XIIв

3

 

С прием в VIII клас /след завършено основно образование/

Профил

Интензивно изучаван I ЧЕ

II ЧЕ

Клас

Брой свободни места

Чуждоезиков

АЕ

РЕ

XIIд

4

 

Информацията е актуална към дата 12.06.2013г.

Условия за кандидатстване:

  1. Заявление до директора – свободен текст

  2. Характеристика на ученика

  3. Копие от учебния план /за ученици IX – XII/.

План-прием след 7 клас за учебната 2013/14г.!

Кампанията за прием след 7 клас започна

Първо СОУ”Пенчо П. Славейков” ОБЯВЯВА ПРИЕМ
след 7 клас
ДНЕВНА форма на обучение
СРОК на обучение  5 години
в следните 5 паралелки

профил

пояснение

приемен изпит I

приемен изпит II

проверка на способностите

изкуства – ИИ

ИИ, АЕ, БЕЛ

БЕЛ

М

2*ИИ

чуждоезиков

ИЕ, АЕ/ РЕ, БЕЛ, Г

2*БЕЛ

2*М

чуждоезиков

ИЕ, АЕ/ НЕ, БЕЛ, И

2*БЕЛ

2*М

чуждоезиков

АЕ, ИЕ/ РЕ, БЕЛ

2*БЕЛ

2*М

чуждоезиков

АЕ, РЕ/ НЕ, БЕЛ

2*БЕЛ

2*М

ИЕ -ИСПАНСКИ ЕЗИК            БЕЛ- БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
НЕ- НЕМСКИ ЕЗИК                И-ИСТОРИЯ
АЕ- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК          Г- ГЕОГРАФИЯ
РЕ- РУСКИ ЕЗИК                   ИИ-ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Лятото започна! Да пазим децата на пътя!

Лятото започна! Да пазим децата на пътя!

Изх. № 9137-492/30.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
>СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на политиката на РИО, София–град  и СДВР, отдел ,,Пътна  полиция“ за опазване живота и здравето на децата и юношите, като участници в пътното движение, приложено Ви изпращам ,,Практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение за лято 2013 г. “  

Моля да запознаете с тях всички ученици от II – VIII клас в повереното Ви училище. Правилата следва да бъдат поставени на видно място на информационни табла, както и да бъдат качени на сайта на училището Ви.

Вярвам, че съвместните ни усилия и работа в посока на превенция на пътнотранспортните произшествия ще повиши културата на децата като участници в движението по пътищата.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД