Свободни места за учебната 2013/2014г.

Свободни места за учебната 2013/2014г.

 

Клас

Брой свободни места

I

2

II

1

III

4

IV

1

V

5

VI

8

VII

11

VIII

Нова паралелка /29

 

С прием след 7 клас

Профил

Интензивно изучаван I ЧЕ

II ЧЕ

Клас

Брой свободни места

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

IXа и IXг

1

Технологичен

АЕ

НЕ/РЕ

IX

1

Изкуства

АЕ

ИЕ

IX

5

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

Xа и Xг

8

Технологичен

АЕ

НЕ/РЕ

Xб и Xв

16

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

XIа и XIг

6

Изкуства

АЕ

ИЕ

XIв

3

Чуждоезиков

ИЕ

АЕ

XIIа и  XIIг

2

Технологичен

АЕ

НЕ

XIIб

4

Изкуства

ИЕ

АЕ

XIIв

3

 

С прием в VIII клас /след завършено основно образование/

Профил

Интензивно изучаван I ЧЕ

II ЧЕ

Клас

Брой свободни места

Чуждоезиков

АЕ

РЕ

XIIд

4

 

Информацията е актуална към дата 12.06.2013г.

Условия за кандидатстване:

  1. Заявление до директора – свободен текст

  2. Характеристика на ученика

  3. Копие от учебния план /за ученици IX – XII/.

План-прием след 7 клас за учебната 2013/14г.!

Кампанията за прием след 7 клас започна

Първо СОУ”Пенчо П. Славейков” ОБЯВЯВА ПРИЕМ
след 7 клас
ДНЕВНА форма на обучение
СРОК на обучение  5 години
в следните 5 паралелки

профил

пояснение

приемен изпит I

приемен изпит II

проверка на способностите

изкуства – ИИ

ИИ, АЕ, БЕЛ

БЕЛ

М

2*ИИ

чуждоезиков

ИЕ, АЕ/ РЕ, БЕЛ, Г

2*БЕЛ

2*М

чуждоезиков

ИЕ, АЕ/ НЕ, БЕЛ, И

2*БЕЛ

2*М

чуждоезиков

АЕ, ИЕ/ РЕ, БЕЛ

2*БЕЛ

2*М

чуждоезиков

АЕ, РЕ/ НЕ, БЕЛ

2*БЕЛ

2*М

ИЕ -ИСПАНСКИ ЕЗИК            БЕЛ- БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
НЕ- НЕМСКИ ЕЗИК                И-ИСТОРИЯ
АЕ- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК          Г- ГЕОГРАФИЯ
РЕ- РУСКИ ЕЗИК                   ИИ-ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Лятото започна! Да пазим децата на пътя!

Лятото започна! Да пазим децата на пътя!

Изх. № 9137-492/30.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
>СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на политиката на РИО, София–град  и СДВР, отдел ,,Пътна  полиция“ за опазване живота и здравето на децата и юношите, като участници в пътното движение, приложено Ви изпращам ,,Практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение за лято 2013 г. “  

Моля да запознаете с тях всички ученици от II – VIII клас в повереното Ви училище. Правилата следва да бъдат поставени на видно място на информационни табла, както и да бъдат качени на сайта на училището Ви.

Вярвам, че съвместните ни усилия и работа в посока на превенция на пътнотранспортните произшествия ще повиши културата на децата като участници в движението по пътищата.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

СВАЛИ!

ПЪРВО СОУ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" – РАЙОН ОБОРИЩЕ

        София 1000, ул. Стара планина № 11; тел.9870260, 9870233
E-mail: first_school_bg@yahoo.com

 

ПРОГРАМА

за провеждане на вътрешно – училищни състезания

по проект „Силни сме, здрави сме”

Проектът е съ-финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата – 2019 г.

 

дата

  час

дейност

Участници

10.04.2013г.

12:30

тенис на маса – момчета

9, 10, 11 клас

11.04.2013г.

12:30

тенис на маса – момичета

9, 10, 11 клас

12.04.2013г.

12:30

народна топка – момчета

5 клас

12.04.2013г.

12:30

народна топка – момичета

5 клас

15.04.2013г.

12:00

волейбол – момчета

6, 7 клас

15.04.2013г.

12:30

волейбол – момичета

6, 7 клас

16.04.2013г.

13:30

волейбол – момчета

10 клас

16.04.2013г.

14:00

волейбол – момичета

10 клас

17.04.2013г.

13:30

волейбол – момчета

11 клас

17.04.2013г.

14:00

волейбол – момичета

11 клас

18.04.2013г.

13:30

волейбол – момчета

9 клас

18.04.2013г.

14:00

волейбол – момичета

9 клас

19.04.2013г.

12:00

волейбол – момчета

8 клас

19.04.2013г.

12:30

волейбол – момичета

8 клас

22.04.2013г.

12:00

футбол – момчета

6 клас

22.04.2013г.

12:30

футбол – момчета

7 клас

23.04.2013г.

12:30

футбол – момчета

8 клас

23.04.2013г.

13:30

футбол – момчета

9 клас

24.04.2013г.

13:30

футбол – момчета

10 клас

25.04.2013г.

13:30

футбол – момчета

11 клас

 

 

 

20.10.2012 г. – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЪРВО СОУ „ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ”, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМА „ УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ” И

ПРОЕКТ „УСПЕХ” НА 20.10.2012 г. / СЪБОТА /

ОТВОРЕНИ ВРАТИ – 10:00 – 16:00 ЧАСА

Ателие „ Чудесата на приказките” – Мариана Момчилова„ Да творим вълшебства, като Уолт Дисни” – 10:00 часа – Стая № 6

Практикум „ Как да напиша филм” – Йорданка Славчева

Театрални етюди на тема „ Деца и родители”– 11:30 часа  – Стая № 26

Практикум „ Мисли днес, за да избираш утре” – сексуално и репродуктивно здраве – Мария Калоянова

„ Познаваме ли тялото си? „ – 12:00 часа – Стая № 28

АТЕЛИЕТА ЗА УЧЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – 10:00 – 14:00 ЧАСА

Английски език

Добринка Петрова

Занимания на тема „ Играй и учи” – Стая № 5

За начинаещи  

– да съставят текст по картинки– 10:00 – 11:00 часа

За малко по – напреднали – да преговорят граматика и да съставят изречения отново чрез картини, да задават и отговарят на въпроси

– 11:00 – 12:00 часа

За по – напреднали

– да научат идиоми, фразови глаголи, да преговорят времена и да ги употребяват правилно и по забавен начин – 12:00 – 13:00 часа

Забавни тестове и упражнения, решаване на кръстословици – 13:00 – 14:00 часа

Лорита Захариева – Стая № 7

– Английски постери, глогстери и блогове- представяне на любимите неща и   места;

  – Граматика и лексика чрез рисунки, картинки,презентации. Възможност да си  направите английски лексикон, или Дневник. Представяне на филми по проектите. –     10:00  – 11:00 часа

          –  Европейска кухня- готвим и представяме на английски избраните рецепти.    

     /салати, сандвичи и торти/ без топлинна обработка. – 11:00 – 12:00 часа

          – Английски чрез песни за по-лесно запаметяване на времена, изрази и лексика. –

    12:00 – 13:00 часа

          –  Учебни игри и кръстословици/ Стани богат !/на английски език и други игри. –

     13:00 – 14:00 часа

Испански език

Цвета Кирилова

Открит урок по испански език на тема „ Запознаване с живота и творчеството на испанските писатели от така нареченото поколение 98” – 10:00 – 11:00 часа  – Стая № 8

–    Федерико Гарсия Лорка – Четене на откъси от негови произведения, пиеси и поезия.

Хуан Рамон Хименес – Четене на откъси от „ Платеро и аз”

     Доротея Винклер

Презентация на книга, която в заложена за задължителна самостоятелна подготовка през лятната ваканция.; Литературно четене на испански класически произведения – 10:00 – 11:00 часа – Стая № 9

     Боряна Павлова

Презентации на тема „ Интересни туристичеки места и обекти в Латинска Америка” . – 10:30 – 11:30 часа – Стая № 10

РАБОТИЛНИЦИ, ИЗЛОЖЕНИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЯ ПО РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ИЗКУСТВО

Декупаж

Керамика

Бижута

Българска национална кухня и християнски празничен календар

НАУЧНИ ЛЕКЦИИ И ДЕМОНСТРАЦИИ

Съюз на физиците в Булгария, Елка Златкова – „ ЦЕРН и Големият адронен колайдер”

– 10:30 часа – Стая № 22

„Нанооптиката и новите технологични постижения” – доц. Д-р Георги Дянков

– 11:00 часа – Стая № 22

„ Анализ на съществуващите политики и практитки на европейско, национално и местно ниво, свързани с валидиране на умения, придобити в резултат на предходно учене”, Пенка Николова

– 14:00 часа – Стая № 22

Електронно училище „Елика” – Стая № 52

„Основна компютърна грамотност” – 10:00 – 12:00 часа

„Компютърни умения за напреднали” – 15:00 – 17:00 часа

„Изисквания за покриване на нивата по английски език на Европейската езикова рамка” – 14:00 – 15:00 часа

     И ОЩЕ …

– 4 „ б” клас – Изработване на постер и албуми за Деня на будителите – 13:00 часа – Стая № 12

– 5 и 6 клас – Тема „ Приказки”– драматизация на „ Котаракът в чизми” -11:00часа – Стая № 11

– Презентация на тема „Музейното дело в България” – 10:00 часа – Стая № 24

– Презентация на тема „ Аз обичам България” – 12:00 часа – Стая № 23

– Активното учене по Биология – презентации, работа с микроскопи – 11:00 часа – Стая № 47

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот