Всички публикации от Искрa Георгиева

Свободни места – прием в VIII клас

Прием в VIII клас за учебната 2022-2023 година

Уважаеми кандидат – гимназисти,

Уважаеми родители,

След  попълване на свободните места, проведено на 04.08.2022г. и последващото записване на класираните кандидати, Ви информираме, че към 05.08.2022г. свободни места за прием в 8. клас за учебната 2022/ 2023г. НЯМА.

Следващо попълване на свободни места/ при наличие на такива/ ще се извърши на 31.08.2022г. при следния график

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас на учебната 2022-2023 година след трети етап на класиране

Дата

Час

Дейност

30.08.2022г.

До 17:00 часа

Обявяване на незаети места

31.08. 2022г.

 

09:00 – 12:30 часа

На основание чл. 70, ал. 2, 3 от Наредба №10/

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН – Подаване на  заявление до директора /по образец/, оригинал на свидетелство за основно образование.

14:00 часа

Класиране на подадените заявления / по бал /

14:30 –  17:00 часа

На основание чл. 72, т. 1, 2 от Наредба № 10 /

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН – Записване на класираните ученици с оригиналите на документите

Дипломиране 2022

       На 21.06.2022 г. се дипломира випуск 2022 в Първо училище. Горди сме с постиженията на нашите зрелостници. Близо една трета от учениците са отличници. Резултатите от матурите са много добри и отлични. Но най-важното за нас е наистина постигнатата зрялост на нашите възпитаници. Усвоените знания и умения се прибавят към добротата на характера и себеосъзнаването на всеки един от тях като активна личност. Удовлетворени сме от постигнатото, защото младежкият им ентусиазъм е подкрепен с добро образование и с развити способности и нагласи за учене през целия живот.

          След този ден нашите възпитаници ще се влеят в университетите и ще заемат своите желани работни места. Радваме се, че са подготвени за бъдещето. Желаем им здраве, ведрост и увереност в постигането на целите!

Slovo_na_direktora_diplomirane__2022 (2)

Ден на ученическото самоуправление в 1СУ „Пенчо П. Славейков“

На 9 май 2022 година се проведе ден на ученическото самоуправление в 1СУ „Пенчо П. Славейков“. В тази инициатива, посветена на  Деня на Европа, ученици от Гимназиален етап си размениха  ролите с  директора на училището, заместник-директори, учители, училищен психолог и служители.  Денят завърши с оживено обсъждане на постигнатите резултати, с препоръки и коментари за отношението на младите хора към училището и помежду си, за отговорността на учителя и неговата активна роля за успешното протичане на всеки час. Представителите на Ученическият съвет, които са организатори на инициативата, са убедени, че размяната на ролите и отговорностите ще подобри взаимоотношенията и доверието между ученици и  учители, а това ще доведе до по-успешен учебен процес. Поздравления към участниците за реализираната прекрасна инициатива!

Прием 1 клас 2022-2023 година

Прием първи клас

За своите най-малки ученици 1. СУ “Пенчо П. Славейков“ предлага:

  • Целодневно обучение
  • Ранно чуждоезиково обучение на английски език
  • Електронно обучение
  • Информационни технологии
  • Участие в иновации

Извънкласни форми:

  • Занимания по интереси
  • Спортни клубове
  • Езикови занимания
  • Допълнителна подкрепа по БЕЛ и математика
  • Повече информация може да получите на нашите родителски срещи, за които може да запазите предварително удобни за Вас дати на следния формуляр тук!

Полезно за родителите на бъдещите първокласници!

Коледният дух влезе и при нас! От II В клас

Днес учениците от 2. В клас с класен ръководител госпожа Тодорка Симова имаха урок по изобразително изкуство, проведен съвместно с художника Поли Троянова, родител на Антон Константинов. Гост на урока беше госпожа Марта Донкова, заместник-директор в начален етап. Учениците се запознаха с българските традиции, свързани с Бъдни вечер и Коледа и направиха и своята елха, като се почувстваха една общност, пожелавайки здраве, мир и благоденствие на всички деца по света. Коледният дух влезе и при нас!

 

Георги Бърдаров на гости на първо

1. СУ „Пенчо П. Славейков“ отбелязва Деня на Народните будители с разнообразни събития, които са обобщени на страниците на електронен вестник, посветен на празника. Финалът на честванията беше поставен с рецитал, в които се включиха ученици отпърви до дванадесети клас,учители, родители и ръководството на училището. Благодарим на всички ученици, учители и родители, които работиха активно и направиха възможно отбелязването на празника!

Бъдете здрави, съхранявайте и предавайте искрата на българщината!

Първо празнува деня на народните будители

1. СУ „Пенчо П. Славейков“ отбелязва Деня на Народните будители с разнообразни събития, които са обобщени на страниците на електронен вестник, посветен на празника. Финалът на честванията беше поставен с рецитал, в които се включиха ученици от първи до дванадесети клас, учители, родители и ръководството на училището.
Благодарим на всички ученици, учители и родители, които работиха активно и направиха възможно отбелязването на празника!
Бъдете здрави, съхранявайте и предавайте искрата на българщината!