Архив на категория: Славейкови дни

Славейкови дни

Резултати от конкурса на тема:

"Пенчо Славейков за трудния път на Човека"

Втора награда – Славка Иванова- 11 Г клас за есето Пенчо Славейков за трудния път на Човека“

Първа и трета награда не се присъждат

Награди не се присъждат

Първа награда – Никол Николова- 8 Б – Портрет на Пенчо Славейков

Втора награда – Сабрина Кожа- 11 ГСлавейкови дни

Трета награда – Антъни Гелов- 11 ГПосветено на Пенчо Славейков

Първа награда – Кармен Кънчева 3 Г клас „Спи езерото“

Втора награда – Теодор Стоев 3 Г клас  „Спи езерото“

Трета награда –  Моника Йосифова 3 Г клас „Спи езерото“

Четвърта награда – Емил Райковски 3 Г клас „Спи езерото“

ЗА ТЕКСТ –„Животът ще бъде…“

Първа награда – Лилия Митрова- 10 А
Втора награда – Виктория Дерменджиева- 8 Г
Трета награда – Габриела Патилова- 11 Б

ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Михаил Стефанов- 11 В- Портрет на Пенчо Славейков
Надежда Илинова- 11 Г- „Спи езерото“
Мария Найденова- 9 А- Женски портрет
Никол Димитрова- 9 А- Вековно дърво
                                             Цветя
                                             Лазурен бряг

Подрубрика „Споделено“ –  ЗА ТЕКСТ

Алек Лалов- 5 Б- Пенчо Славейков за трудния път на човека
Вяра Маринова- 5 В- Няма нищо случайно
Магдалина Боруджиева- 7 Б- Една вълшебна врата

Подрубрика „Споделено“ –  ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Никола Кънов- 6 А- Илюстрация по поемата „Cis moll

Подрубрика „Споделено“ –  ЗА ВИДЕОКЛИП

Групова работа на 5 Б- Моето любимо училище

 
Подрубрика „Споделено“

Алек Лалов- 5 Б- Пенчо Славейков за трудния път на човека

Вяра Маринова- 5 В- Няма нищо случайно

Магдалина Боруджиева- 7 Б- Една вълшебна врата

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Първа награда – Любен Петков- 6 В
Втора награда – Маргарита Цветкова- 5 В
Трета награда – не се присъжда

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Първа награда – Даниел Тодоров- 11 Г
Втора награда – Костантина Маламова- 8 Б
Трета награда – не се присъжда

 • Поздравителна картичка- Екип 4. клас- Венета Рангелова, Тодорка Симова, Десислава Спасова, Валя Ненкова
 • Творческа продукция „Докле е младост“ на Детелина Георгиева- заместник-директор и всички учители от начален етап
 • Стоян Панчовски- есе  „Здравейте!“
 • Петя Николова
          – есе  “ Утре животът ще бъде…“
          – презентация  За трудния път на твореца Славейков

Очаквайте скоро връзки към наградените творби…

Славейкови дни

Славейкови дни – ново предизвикателство

 Предизвикателство на МО по БЕЛ

Славейкови дни

27.04.2020 г.- 11.05.2020 г.

Конкурс на тема: Пенчо Славейков за трудния път на Човека

Включва презентации, илюстрации на Славейкови творби- снимка на илюстрацията, есета до 2 стр. с размер на шрифта 12.

Комисия:

 • за презентациите: оценители Искра Георгиева, Ралица Керелска, Мила Теофанова; Детелина Георгиева, Ирис Петрова;
 • за илюстрациите: оценители Иван Сапунджиев, Петя Дерменджиева; Детелина Георгиева, Ирис Петрова;
 • за есета: оценители : 
      -за 5.- 7. клас: Цвети Велкова, Стоян Панчовски;
      -за 1-4 клас: Детелина Георгиева, Ирис Петрова;
     – за 8.-12. клас Петя Николова, Йорданка Славчева
 • за комикси по живота и творчеството на П. П. Славейков: Йорданка Славчева, Стоян Панчовски, Цвети Велкова, Иван Сапунджиев, Петя Дерменджиева; Детелина Георгиева, Ирис Петрова.
 • Рубрика „Откритие“ ( включва други материали, извън стандарта на официалната селекция) Предложение за оценители:     
            А/ всички членове на всички комисии (освен ако някой от тях не участва с лично творчество ) всички учители );
            Б/ награда на публиката на учителите (всички учители );
            В/ награда на публиката на учениците;
            Г/ награда на публиката на родителите.

Изпращане на материалите на съобщение в Shkolo на Йорданка Славчева до 11.05.2020 г./ Патронния празник на училището/

Обявяване на резултатите на 18.05.2020 г.  

Отправяме предизвикателство за творчество и към всички колеги.

 • Комисия за учителско творчество – Звезделина Чаушева, Валерия Димова, Наташа Данова, Детелина Георгиева

 

ПАРАЛЕЛНИ АКТИВНОСТИ: ОТВОРЕНИ ВРАТИ, ОТКРИТИ УРОЦИ ПО ЖЕЛАНИЕ АТЕЛИЕТА ОТ КОЛЕГИ ЗА КОЛЕГИ.