Архив на категория: класни ръководители

Идеи за класния ръководител

http://yesii.eu/en/home/

О1:НАРЪЧНИК ЗА УЧИТЕЛЯ (yesii.eu)
О2: ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ (yesii.eu)

Източник: обучителен курс по програма „Erasmus+“, проект KA122-SCH-182E5657 “Иновации за устойчиво развитие в условията на криза“, организиран от Instituto Politecnico de Santarem, от 9 до 17 юли 2023г. на тема “ Преподаване на толерантност, социално разнообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век /(Effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources)“