Архив на категория: родители

График за записване на ученици в 1. клас( учебна 2024/2025 година)

Свали файла

Ден

Час – от… до…

04.06.2024

14.00 – 17.00

05.06.2024

8.30 – 17.00

06.06.2024

8.30 – 17.00

07.06.2024

8.30 – 17.00

10.06.2024

8.30 – 17.00

11.06.2024

8.30 – 17.00

12.06.2024

8.30 – 17.00

13.06.2024

8.30 – 17.00

14.06.2024

8.30 – 16.00

 

 

17.06.2024

8.30 – 17.00

18.06.2024

8.30 – 17.00

20.06.2024

8.30 – 16.00

 

 

24.06.2024

8.30 – 17.00

25.06.2024

8.30 – 17.00

26.06.2024

8.30 – 16.00

 

 

27.06.2024

8.30 – 17.00

28.06.2024

8.30 – 17.00

 

Необходими документи за записване на ученик в 1. клас:

 1. Заявление за прием в 1. клас (по образец от системата за прием към Столична община)
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал)
 3. Копие от акт за раждане (представя се само за сверка на данните на ученика)
 4. Карта с информация за ученика (попълва се на място в училището)
 5. Заявление за избираеми учебни часове (ИУЧ) според учебния план на училището (попълва се по образец в училището)
 6. Заявление за избор на учебен час по спортни дейности (според учебния план)
 7. Заявление за включване в група с целодневна организация на учебния ден (ЦДО)
 8. Декларация за водене и взимане на ученика от училище
 9. Декларация за родителско съгласие от името на дете за обработка на лични данни според Политика за защита на личните данни в 1. СУ.

Прием 1 клас

Прием първи клас

За своите най-малки ученици 1. СУ “Пенчо П. Славейков“ предлага:

 • Целодневно обучение
 • Ранно чуждоезиково обучение на английски език
 • Електронно обучение
 • Информационни технологии
 • Участие в иновации

Извънкласни форми:

 • Занимания по интереси
 • Спортни клубове
 • Езикови занимания
 • Допълнителна подкрепа по БЕЛ и математика
 • Повече информация може да получите на нашите родителски срещи, за които може да запазите предварително удобни за Вас дати на следния формуляр тук!

 

Прием след VII клас 2022/2023

Прием в VIII клас за учебната 2022-2023 година

Прием в VIII клас за учебната 2022-2023 година

Уважаеми кандидат – гимназисти,

Уважаеми родители,

След  попълване на свободните места и последващото записване на класираните кандидати, Ви информираме, че към 08.09.2022г. НЯМА свободни места за прием в 8. клас за учебната 2022/ 2023г!

Прием в първи клас

СЪОБЩЕНИЕ

 

        За учебната 2022/2023 година
в 1. СУ „Пенчо П.  Славейков“
е утвърден прием на
четири   паралелки І клас,
целодневно обучение

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година в общинските училища на територията на Столична община ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

График на дейностите (Прием 1 клас -2022г.)

Добре дошли, скъпи първокласници!

      Първите 4 години в тяхното ПЪРВО УЧИЛИЩЕ за учениците от 4-ти клас са ОТЛИЧНИ резултати на НВО – БЕЛ – отличен 5,76, математика- мн. добър 5,19, среден успех мн. добър 5,48.
     Поздравления за прекрасния екип-учители, които с денонощен труд подготвиха децата за тези резултати!!!
        От новата учебна година бъдещите първокласници ще се подготвят с този екип учители за матурите след 4 години. Спокойната атмосфера за работа ще спомогне и класната стая! Чакаме ви!

Как развиваме логическото мислене на нашите първокласници…

На 16.04.2021 г. г-жа Вера Йонкова, учител по математика, проведе урок за решаване на логически задачи в 1в клас с класен ръководител Тодорка Симова. Гост на урока беше г-жа Валерия Димова – ПДУД. Г-жа Йонкова представи на малките ученици различни начини на решаване на логически задачи – чрез попълване на таблици, чрез метода на изключване, мозъчна атака и още забавни и интерактивни подходи. Малките математици проявиха голям интерес и завидни умения.

Благодарим Ви, г-жо Йонкова! Заповядайте пак при нас!