Поправителна сесия

Съобщение

Поправителните изпити от юлската сесия за учебната 2023/ 2024 г. по:

• Български език и литература

• Математика

ще се проведат на 03.07. 2024 г. и 04.07.2024 г. от 09:00 ч. в кабинет № 5

                                                                            От ръководството