4б клас и госпожа Петя Георгиева със своята работилничка „Сръчни ръчички“

Съдействие за страницата на работилничката оказа госпожа Мария Калоянова.