Свободни места – прием в VIII клас

Прием в VIII клас за учебната 2022-2023 година

Уважаеми кандидат – гимназисти,

Уважаеми родители,

След  попълване на свободните места, проведено на 04.08.2022г. и последващото записване на класираните кандидати, Ви информираме, че към 05.08.2022г. свободни места за прием в 8. клас за учебната 2022/ 2023г. НЯМА.

Следващо попълване на свободни места/ при наличие на такива/ ще се извърши на 31.08.2022г. при следния график

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас на учебната 2022-2023 година след трети етап на класиране

Дата

Час

Дейност

30.08.2022г.

До 17:00 часа

Обявяване на незаети места

31.08. 2022г.

 

09:00 – 12:30 часа

На основание чл. 70, ал. 2, 3 от Наредба №10/

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН – Подаване на  заявление до директора /по образец/, оригинал на свидетелство за основно образование.

14:00 часа

Класиране на подадените заявления / по бал /

14:30 –  17:00 часа

На основание чл. 72, т. 1, 2 от Наредба № 10 /

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН – Записване на класираните ученици с оригиналите на документите