Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Чл.12, ал.4 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в
общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение № 136 от
06.04.2017, с изменение и допълнение с Решене№118 на Столичния съвет от 15.03.2018
година срокът за подаване на оферти за извънкласните дейности: Испански език;
Народни танци; Латино танци- Салса и Бачата; Приложни изкуства се удължава с 5
работни дни, считано от 25 октомври до 18:00 часа на 31 октомври 2022 година вкл.

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК:

  1. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, съдържащи се в ОФЕРТАТА
  2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
  3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
  4. ДОГОВОР
  5. ОФЕРТА
  6. ОБЯВА

Обява за събиране на оферти за поръчка 02459-2022-0002 Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на 1СУ „Пенчо П. Славейков“ – гр.София

ОБЯВА КОНКУРС

Подробности:
https://app.eop.bg/today/217287

Резултати от конкурса за изпълнители на ИКД / X.2018

Протокол >>
Заповед >>

Резултати от конкурса за изпълнители на ИКД / IX.2018

Протокол >>
Заповед >>

Удължаване на срока на конкурса >>

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018/2019г. В 1СУ „ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ“:

обява
приложение 1
приложение 2
приложение 3
приложение 4
 

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2017/2018г. В 1СУ „ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ“:
обява
приложение 1
приложение 2
приложение 3
приложение 4
приложение 5


2015/2016 година
Име на поръчката:
Доставка на крайни устройства
лаптопи, високоскоростни Wi Fi рутери и лицензи за софтуер за управление на класна стая

Уникален номер в регистъра на АОП 9049248

заповед
публична покана
приложение 1
приложение 2
приложение 3
приложение 4
приложение 5
писмено искане за разяснения

отговор разяснение по документацията
протокол

РЕШЕНИЕ


Име на поръчката:
Доставка на крайни устройства – лаптопи, високоскоростни Wi Fi рутери и лицензи за софтуер с инсталация и интеграция на софтуер за управление на класна стая, инсталация и интеграция на облачно базирана платформа за е – обучение.

Уникален номер в регистъра на АОП 9048357

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот