МАТЕРИАЛНА БАЗА

         Сградата на Първо училище „Пенчо П. Славейков” е паметник на културата с уникална архитектура. Просторните, модерно обзаведени класни стаи, двата физкултурни салона и басейнът се допълват от модерни компютърни кабинети и кабинети по природни науки. На разположение на ученици и учители са бюфет и столова.  Библиотечният фонд е изключително богат и непрекъснато се обновява. 

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот