Олимпиади и състезания

Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 24.02.2024 г.,

8-10 клас  

фикт. № име училище резултат в точки
0210209Габриела В. Ч.1 СУ43
0210107Ивон Ив. Ив.1 СУ46
0210117Стефания Б. И.1 СУ46
0210118Виктория Г. Г.1 СУ22

11 клас

фикт. № име училище резултат в точки
0211047Денис Й. К.1 СУ64

12 клас

фикт. № име училище резултат в точки
0212031БЕЛ0012021 СУ58,5
0212012Светослав Г. Т.1 СУ51,5
0212092Ирен Й. Т.1 СУ50,5
0212086Емилия К.  К.1 СУ51

Резултати от  областен кръг на олимпиадата по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК през учебната 2023-2024 година

Първа възрастова група – VIII клас

имена на ученикаобщ брой точки
Йоана ДШ82,50
Гергана ЛР83,00
Тома ПП80,88
Веселин НП89,50
Теодор ЙЧ52,50

Втора възрастова група – IX клас

имена на ученикаобщ брой точки
Алексана БХ74,00
Борис ББ72,00
Вяра ГА67,50
Габриела ВЧ76,00
Десислава КК69,50
2024АЕ0904269,00
Елина ГД64,50
Мейган ГГ74,50

Трета възрастова група – X клас

имена на ученикаобщ брой точки
Гергана ПР69,50
Ивон ИИ76,50
Лия ЛК76,50
Ева ГД69,60
Мартина-Андреа ЕС72,50
Стефания БИ69,00

Четвърта възрастова група – XI клас

имена на ученикаобщ брой точки
Данаил ДД69,50

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език(допуснати до националния кръг) 2023/2024

Имена на ученикаБрой точки
Яна ВЖ91

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език(недопуснати до националния кръг) 2023/2024

8 клас  

Имена на ученикаБрой точки
Христина К. К.74,75
Стелла С. П.64,00
Михаил В. А.68,00

За единадесета поредна учебна година„Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.
Състезанието се провежда в два кръга.
За учебната 2021/2022 втори кръг няма да се провежда!
I кръг –28.02.2022 г.
II кръг – на –––––– г.
https://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie

Резултати от  областен кръг на олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА през учебната 2023-2024 година

Първа възрастова група – V клас

имена на ученика

общ брой точки

Христо Ю. И.

164,00

УЧЕБНА 2023 /2024 ГОДИНА/ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ( I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА) – РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

Име, презиме и фамилия на ученикаКласБр. точки
Йоан Г. Г.727
Симона М.С.727
Виктор Б. К.726
Лора И. Ч.722
Енея К.К.719
Борис Б. Б.76.5

УЧЕБНА 2023 /2024 ГОДИНА/ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ( I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА) – ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ

Име на ученикаКласБр. точки
1Йоан Г. Г.727
2Симона М. С.727
3Виктор Б. К.726
4Лора И. Ч.722

УЧЕБНА 2023 /2024 ГОДИНА/  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА( I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА)

Име на ученикаКласБр. точки
1Йоан Г. Г.7Не се явил
2Симона М. С.77 точки
3Виктор Б. К.7Не се явил
4Лора И. Ч.74,5 точки

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА/ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА, IV СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА- РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

<td279″>Име на ученикаКласБр. точки

1Виктория А. П.1024
2Емма Ю. Н.1020
3Гергана П. Б.1019
4Дарина И. И.1017.5

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА/ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА, IV СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА- ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ

Име на ученикаКласБр. точки
1Виктория А.П.1024
2Емма Ю. Н.1020

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА/ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН  КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА, IV СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

Име на ученикаКласБр. точки
1Виктория А. П.100
2Емма Ю.Н.100

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ІV възрастова група ученици, които през настоящата учебна година са в X клас

имена на ученика Резултат от общински кръгРезултат от областен кръг
Калоян ПП 75,2040,40
Риана ПМ 70,2025,70
УЧЕБНА 2023 /2024 ГОДИНА/ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
Име на ученика Клас Бр.точки
Енея КК VII 78
Аделина АК VII 77
Никола ЛП VII 68
Николета ВН VII 63.5
Симона МС VII 56
Ралица ГГ VII 50.5
Радослав АП VII 42
Виктор БК VII 42
Светлозара НХ VII 37.5
Мария МКТ VII 37.5
Михаела РМ VII 35
Алекс АС VII 34.5
Ерма ИР VII 34
Евгения ЕС VII 17
Калия ЛХ VII 10
УЧЕБНА 2023 /2024 ГОДИНА/ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ, I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА
Име на ученика Клас Бр. точки
Енея КК VII 78
Аделина АК VII 77
УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА/ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – II СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА – РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ
Име на ученика Клас Общ резултат от общински кръг
Тома ПП VIII 75
УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА/ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА/ РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, IV СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА НЯМА ДОПУСНАТИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ
Име на ученика Клас Общ резултат от общински кръг
Виктория ИИ X 26
Дарина ИИ X 24
Деница ММ X 24
Виктория АП X 20
УЧЕБНА 2023 /2024 ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА
Име на ученика Клас Общ резултат от общински кръг
Енея КК VII 50
Аделина АК VII 25
УЧЕБНА 2023 /2024 ГОДИНА/ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – II СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА
Име на ученика Клас Общ резултат от общински кръг
Тома ПП VIII 49
 
В олимпиадата по история и цивилизации, тази година, участие взеха ученици от 7. до 12 клас! За Областен кръг се класираха:
иметочкиклас
Борис Мартинов Петров617
Симона Миткова Симеонова647
Михаил Калинов Кирилов618
Веселин Николаев Петков608
Божидар Лъчезаров Николов629
Елина Георгиева Добринова629
Габриела Василева Чакърова609
Емилия  Красимирова Кирилова6012

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот