Олимпиади и състезания

За единадесета поредна учебна година„Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.
Състезанието се провежда в два кръга.
За учебната 2021/2022 втори кръг няма да се провежда!
I кръг –28.02.2022 г.
II кръг – на –––––– г.
https://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот