ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

ИЗПИТИ( СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ)

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за 2-ри учебен срок на учебната 2018/ 2019 г. - гимназиален етап – 9,10,11 класове

Изпит по учебен предмет

Дата, начален час,

място на провеждане

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
БЕЛ

26.06.2019г.; 13:15ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

01.07.2019г.

стая № 4

Английски език

25.06.2019г.; 13:15ч.; кабинет № 5

писмен – 2 ч. и 30 мин.

устен- 30 мин.

01.07.2019г.

стая № 4

Испански език

25.06.2019г.; 13:15ч.; кабинет № 5

писмен – 2 ч. и 30 мин.

устен- 30 мин.

01.07.2019г.

стая № 4

Руски език

27.06.2019г.; 13:15ч.; кабинет № 5

писмен – 2 ч. и 30 мин.

устен- 30 мин.

01.07.2019г.

стая № 4

Математика

ЗП

24.06.2019г.; 13:15ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

28.06.2019г.

Стая № 4

Математика

ЗИП

24.06.2019г.; 16:15ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

28.06.2019г.

Стая № 4

Информатика

24.06.2019г.; 16:15ч.; кабинет № 5

писмен – 45 мин.

практически – 45 мин.; каб. № 27

28.06.2019г.

Стая № 4

Информационни технологии

24.06.2019г.; 16:15ч.; кабинет № 5

писмен – 45 мин.

практически – 45 мин.; каб. № 27

28.06.2019г.

Стая № 4

История и цивилизация

ЗП

28.06.2019г.; 13:15ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

02.07.2019г.

стая № 4

История и цивилизация

ЗИП

28.06.2019г.; 16:15ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

02.07.2019г.

стая № 4

География и икономика

ЗП

01.07.2019г.; 09:00ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

02.07.2019г.

стая № 4

Етика и право

25.06.2019г.; 16:15ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

01.07.2019г.

стая № 4

Философия

25.06.2019г.; 16:15ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

01.07.2019г.

стая № 4

Биология и здравно образование

27.06.2019г.; 16:15ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

01.07.2019г.

стая № 4

Физика и астрономия

26.06.2019г.; 16:15ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

01.07.2019г.

стая № 4

Химия и опазване на околната среда

01.07.2019г.; 13:00ч.; кабинет № 5

писмен – 3 астр. часа

02.07.2019г.

стая № 4

ФВС

01.07.2019г.; 16:30ч.; физкултурен салон

практически

02.07.2019г.

стая № 4

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот