ПРИЕМ след завършено основно образование

График на дейностите по прием на ученици

/в 8 клас за учебната 2022/2023 година/

в 1 СУ „ Пенчо П. Славейков“ по Наредба №10/01.09.2016 г.

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот