ПРИЕМ след завършено основно образование

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НВО В VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 Г. И ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

*Забележка: Във връзка с изменение и допълнение на Наредба 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн.ДВ.бр.19 от 28.02.2023 г., относно новосъздадения чл.68а, е възможно да има промени, които ще бъдат отразени своевременно в графика.

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА КАМПАНИЯТА

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот