Всичко за приема на бъдещите първокласници

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ 2023/2024 ( 1 КЛАС )

Писма от родителите: Скъпи учители, благодарим Ви!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е​

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година в общинските училища на територията на Столична община ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

     Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища и График на дейностите за учебната 2023/2024 година и линк от страницата на Столична община, където са публикувани.

СИСТЕМАТА предвижда централизирано електронно класиране и включва процесите на регистриране, кандидатсване, класиране и записване на учениците. По-подробна информация за кампанията за прием в първи клас може да получите от сайта на Столична община

Повече информация за системата може да намерите в краткото видео:

Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на първокласниците.
С нея се определят редът и условията за тяхното централизирано е-класиране.
Критериите за прием остават непроменени, като водещ е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.
Родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, ще могат да получат помощ от технически лица в училище.

Ръководство за потребители на Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата с модул за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот