Покана за родителска среща

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Ръководството на 1. СУ „Пенчо П. Славейков“ Ви кани на родителска среща с учителите на Вашите деца, която ще се проведе на 13.09.2020 г. от 18:00 ч. в класните стаи в 1. СУ.

Поради удължената епидемична обстановка в страната е желателно да присъства само един от родителите.

Очакваме ви!

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот