Безопасно движение по пътищата

Да не забравяме, че спазването на правилника за движение по пътищата пази живота и здравето на нашите деца и родители

„Здравейте колеги,

               Изпращам отново информация за обучение по БДП в часовете на класния ръководител.

               Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/, съвместно с образователната платформа Уча.се, са разработили видеоуроци по безопасност на движението по пътищата, подходящи за деца и младежи. Те са публикувани на сайта на ДАБДП – „Интерактивни уроци“ и на интернет адреса на платформата.

               Видеоуроците са публикувани в отделна категория и са достъпни на следния линк https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/. Също така са налични и в YouTube канала на агенция – StateAgency RoadSafety.“

Н. Данова,
зам. директор – прогиназиален етап

ПРИПОМНЯМЕ !!!

              Уважаеми колеги, за да сме в крак с времето – а именно – обявяването на 2019 година за година на активна работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата
ПРИПОМНЯМЕ !!!

            – Всеки учител е длъжен да отдели последните пет минути от последния си час за напомняне на учениците на правилата за безопасно придвижване от училище към дома си.

НЕКА СМЕ ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ НИ!

Специално отличие по БДП за учениците от 4 клас

    На 20 септември 2019г. Столична община и Съветът по безопасност на движението на децата в София организираха научно-практическа конференция „ Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението“.

     По-подробно за събитието вижте материала подготвен от Мариана Даракчиева

МИСИЯ

             Във връзка с Решение № 16/ 17.01.2019 г. на Министерския съвет за приемане на интегриран подход „Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“ и обявяването на 2019 година за година на активна работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата под мотото „ Пази семейството си на пътя“,  училищната комисия по безопасно движение по пътищата (БДП) и класните ръководители ще публикуват на тази страница информация, анализи, мерки, мероприятия и справки за дейностите на училището по БДП. По-конкретно –  ще осъществяват и отчитат дейности, свързани със събиране и анализ на информация и набелязване на мерки по БДП във връзка с транспортната инфраструктура в близост до училището.

Нека пазим семействата си на пътя!

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот