Образци на документи за отписване/ преместване

Необходимо е да подготвите следните документи:

Заявление от родител(Образец 2-Свалете) Моля, след погледнете във вашата папка „Изтеглени файлове“

заявление за прием 2023-2024

Ще получите

  1. Уведомление до родител(Образец 5)
  2. Удостоверение за преместване № ………………. / …………20 ……. г.
  3. Копие на училищен учебен план.
  4. Копие на лично образователно дело на ученик в гимназиален етап (ако такова е издадено).
Не забравяйте, че има технологично време за подготовка на документите!

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот