Прием в 5 клас

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г

За учебната 2022/2023 г. училището обявява свободни места за прием в :

Клас

Избираеми учебни часове

Свободни места

1,5 часа Математика 1 час Български език и литература

2

1,5 часа Математика 1 час Български език и литература

3

1,5 часа Математика 1 час Български език и литература

2

3.Свалете заявлението тук!

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот