Прием в 5.- 7. клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ 2023/2024 ( 5 КЛАС )

ПРИЕМ ЗА ТЕКУЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА За учебната 2023/2024 г. училището обявява, че свободните места са, както следва:
Клас/Паралелка ИУЧ/ Профил Брой свободни места
V Математика-1,5 часа Български език и литература- 1 час 7
 

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот