Прием в 5 клас

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

  1. За учебната 2020/2021 г. училището обявява свободни места за прием в :
ПаралелкаИзбираеми
часове/ седмично
Свободни
места
5 а1.5 час Математика
1 час Български език и литература
5
5 б1.5 час Математика
1 час Български език и литература
3
5 в1.5 час Математика
1 час Български език и литература
4
5 г1.5 час Математика
1 час Български език и литература
4
  1. График на дейностите по приема:
Дейност Срок Място
Подаване на заявления за прием в 5 клас16.06. – 23.06.2020 г. вкл.

На 17.06. заявленията
ще се приемат
след 14:00 часа
Кабинет №5
Среща-разговор на родители с учители по предмети и училищен психолог24.06.2020 г.Учителска стая
Обявяване на приетите ученици 24.06.2020 г.- 18:00 часаТук!
Записване на приетите ученици25.06-30.06. 2020 г.Стая №4
3.Свалете заявлението тук!

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот