Свободни места 9-12 клас

Обявените свободни места в гимназиален етап в 1 СУ „ Пенчо П. Славейков“ са към 23.03.2023 г. за учебната 2022-2023 г.

Гимназиален етап
Паралелка Свободни места
11б 2
12б 2
12в 1

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот