ПРИЕМ В НАЧАЛЕН ЕТАП (1.- 4.КЛАС)

Свободни места към 18.09.2023г.:

Клас/Паралелка

ИУЧ/ Профил

Брой свободни места

I

Български език и литература- 1 ч.

Английски език- 2 ч.

1

II

Математика- 1 ч.

Български език и литература- 1 ч.

Английски език- 1 ч.

3

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот