ПРИЕМ В НАЧАЛЕН ЕТАП (1.- 4.КЛАС)

График на дейностите (Прием 1 клас -2023г.)

Записването в 1. клас започва на 04.06.2024г.!
Свали файла(график и необходими документи)

Свободни места към 24.04.2024г.:

Клас/Паралелка ИУЧ/ Профил Брой свободни места
II Математика- 1 ч.
Български език и литература- 1 ч.
Английски език- 1 ч.
1

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот