Децата се борят с COVID-19

Да не се чете без родител, учител или настойник!

Уважаеми родители,

Прилагаме на Вашето внимание актуална информация, съобразена  с препоръка от РУО София-град и с препоръка от заместник-министъра на здравеопазването  д-р  Бойко Пенков относно превенцията в епидемичната обстановка . В помощ на Вас, родителите,на български език са преведени от СЗО и УНИЦЕФ образователни материали за деца и
родители във връзка с COVID-19.

Обръщаме специално внимание, че книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“ не бива да се чете от децата самостоятелно, без подкрепата на родител, учител или друго лице, полагащо грижи за детето.

Материалите можете да намерите тук:

  1. „Родителството в условията на COVID-19“ – 6 файла – файл 1файл 2файл 3файл 4файл 5файл 6.
  2. Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.

1. Родителството в условията на COVID-19

2. Моят герой си ти!