МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

eTwinning : Tarjetas y fotos navideñ as/"Коледни картички и снимки".

На 27.10.2020г  Централната  агенция по дейност eTwinning присъди Европейски знак за качество на 1 Средно училище „Пенчо П.Славейков“ за успешното и професионално участие в  международния проект Mujeres ignoradas, mujeres ilustres.  По този проект работиха учениците от настоящия 9 а клас  и техният учител по испански език- Венцислав Николов, като активно си партнираха с училища от Испания, Италия и Франция. Основната цел на проекта беше да запознае учениците с успехите на значими жени учени, спортистки, поетеси и актриси, които оставят трайна следа в развитието на европейската култура, спорт и наука. Работният език на проекта беше испанският, като чрез задаването на множество интерактивни задачи на учениците се целеше да се стимулира у децата креативното учене на чуждия език, насочено към реалното общуване.

eTwinning : Tarjetas y fotos navideñ as/"Коледни картички и снимки".

За наша радост вече имаме и втори одобрен проект по eTwinning. Този път ще си партнираме с училище от Швеция. Проектът се казва : Tarjetas y fotos navideñ as/
„Коледни картички и снимки“. В него нашите ученици ще си партнират със своите връстници от Швеция, комуникирайки на испански език. Основната цел на проекта е учениците да изготвят презентации, картички, видеа, снимки, представяйки коледната атмосфера в двете страни, празничната украса, обичайните ястия на двете държави участници, духа на Коледа на Балканите и в Скандинавия.

eTwinning:„ SCIENCE IN OUR LIVES“

  От настоящата учебна година 1 Средно училище  „Пенчо П. Славейков“ се присъедини към   eTwinning общността, която дава неограничени възможности на учителите  и учениците от всички европейски страни да си сътрудничат и разработват общи проекти помежду си.   На  07.11.2018г. нашето училище и училищата – партньори от Испания, Италия, Португалия и Турция, с които стартираме първия си проект „ SCIENCE IN OUR LIVES“, бяхме наградени със Знак за качество от Националното звено за координация към eTwinning.  След този успех, от януари 2019г., учениците  от 8 а клас с интензивно изучаване на испански език ще си сътрудничат със свои  връстниците от другите страни участници, с които ще разработват презентации, видеа, документални материали, представяйки живота на значимите български учени, които имат важен принос за развитието на световната наука. В този проект контактният език за комуникация ще бъде испанският. Основната цел на проекта е по един творчески начин да провокираме изследователския интерес у децата, които, водени от своето любопитство, да достигат до новите знания и да ги публикуват във виртуалното пространство – twinspace.  Отличие за 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ – София за Цялостно качествено изпълнение на проект по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“: „Students Against Violence in Europe!“.

Отличие за 1 СУ "Пенчо П. Славейков" - София за  „Students Against Violence in Europe!“

   На 06.12.2018г. в Централен военен клуб, София се проведе Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+” и съпътстващите дейности. Участие в конференцията взеха: г-н Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи и г-н Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, представители на Министерство на младежта и спорта. В приветствията си двамата заместник – министри подчертаха изключителната значимост на Програма „Еразъм+” – най-голямата, най-популярната и най-ефективната програма на Европейската комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Изпълнителният директор на ЦРЧР – г-н Петьо Кънев – поздрави представителите на наградените училища,  детски градини, университети, фондации, сдружения, общини, неправителствени организации и др. и направи обзор на проектите и дейностите, осъществени в България, с подкрепата на „Еразъм+“ и съпътстващите дейности.

Бяха отличени със знак за качество 40 проекта, които получиха плакети и сертификати за качествено изпълнение на проектите. От финансирани 271 проекта по Програмата, през 2017 селекционна година, 40 са отличени със знак за високо качество, от които само 4 училища са отличени по ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“  и от тях само две  са от София. Горди сме, че едното от тези две отличени със знак за качество училища е 1 Средно училище „ Пенчо П. Славейков“ за своя проект „Students Against Violence in Europe!“.

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот