СВОБОДНИ МЕСТА( ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

Клас

Избираеми учебни часове

Брой свободни места

II

Български език и литература – 1 час

Английски език – 1 час

Математика – 1 час

1

III

Български език и литература – 1 час

Математика – 1,5 часа

1

IV

Български език и литература – 1 час

Математика – 1,5 часа

1

V

Български език и литература – 1 час

Математика – 1,5 часа

4

VI

Български език и литература – 1 час

Математика – 1,5 часа

8

VII

Български език и литература – 1 час

Математика – 1,5 часа

3

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот