Великден – Традиции и дух – 4в ни дават пример

“          След престижната изява на Надя Дикова на сайта на РУО София-град, след феноменалния успех на Венета Рангелова и Мариана Даракчиева с класирането на Сияна Тодорова в областния кръг от олимпиадата „Знам и мога“, след инициативата за партниране с родители на Нели Иванова, след изключително креативните презентации на Боряна Теофарова, Ирис Петрова, Десислава Спасова, днес споделям презентацията на Тодорка Симова – класен ръководител на 4.В клас. Нейната презентация впечатлява с две обстоятелства: това, че децата са мотивирани да творят по време на Великден и да съхранят добрия дух, и това, че създават творчески продукт чрез „рециклиране“ . Оставям на Вас да откриете какво рециклират децата в творчески проект. Приятно гледане и успешно продължение на седмицата!“

Детелина Пангелова, заместник директор –  начален етап, 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, София