РЪКОВОДСТВО

Директор:   Веселка Стоянова Тепавичарова

Заместник –  директори

Марта Донкова – начален етап
Блажка Ушагелова – прогимназиален етап
Валерия Павлова Димова – гимназиален етап

Десислава Кънчева – административно-стопанска дейност

 

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот