РЪКОВОДСТВО

Директор:   Веселка Стоянова Тепавичарова

Заместник –  директори

Геновева В. Хинова- Маркова
Блажка К. Ушагелова
Валерия П. Димова

Ваня Г. Янева
Марияна В. Тотева -АСД

 

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот