График за записване на ученици в 1. клас( учебна 2024/2025 година)

Свали файла

Ден

Час – от… до…

04.06.2024

14.00 – 17.00

05.06.2024

8.30 – 17.00

06.06.2024

8.30 – 17.00

07.06.2024

8.30 – 17.00

10.06.2024

8.30 – 17.00

11.06.2024

8.30 – 17.00

12.06.2024

8.30 – 17.00

13.06.2024

8.30 – 17.00

14.06.2024

8.30 – 16.00

 

 

17.06.2024

8.30 – 17.00

18.06.2024

8.30 – 17.00

20.06.2024

8.30 – 16.00

 

 

24.06.2024

8.30 – 17.00

25.06.2024

8.30 – 17.00

26.06.2024

8.30 – 16.00

 

 

27.06.2024

8.30 – 17.00

28.06.2024

8.30 – 17.00

 

Необходими документи за записване на ученик в 1. клас:

  1. Заявление за прием в 1. клас (по образец от системата за прием към Столична община)
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал)
  3. Копие от акт за раждане (представя се само за сверка на данните на ученика)
  4. Карта с информация за ученика (попълва се на място в училището)
  5. Заявление за избираеми учебни часове (ИУЧ) според учебния план на училището (попълва се по образец в училището)
  6. Заявление за избор на учебен час по спортни дейности (според учебния план)
  7. Заявление за включване в група с целодневна организация на учебния ден (ЦДО)
  8. Декларация за водене и взимане на ученика от училище
  9. Декларация за родителско съгласие от името на дете за обработка на лични данни според Политика за защита на личните данни в 1. СУ.