Ученици от 1. СУ „Пенчо П. Славейков“ с телевизионно участие в „История.bg “

На 27.05.2024
г. ученици от 11.а и 11.в клас с профил „История“ от 1.СУ „Пенчо П. Славейков“
с ръководители Тошко Гечев, Александра Иванова, Желязко Колев – учители по
История и цивилизации посетиха телевизионното предаване по БНТ „История.bg “ и взеха участие на живо в предаването. Заедно с доц.док.арх. Велина Панджарова, гл.ас. д-р Владимир
Димитров и Теодор Караколев, изкуствовед те участваха в дискусия на тема: „Влиянието на големите империи върху архитектурата
по българските земи“. Някои ученици зададоха въпроси и
впечатлиха всички присъстващи със своите знания.  Дори само
разглеждането на сградите, направени на различни места в различни исторически
моменти, способства да разберем миналото 
и да имаме поглед устремен към бъдещето.