Ден на ученическото самоуправление в 1СУ „Пенчо П. Славейков“

На 9 май 2022 година се проведе ден на ученическото самоуправление в 1СУ „Пенчо П. Славейков“. В тази инициатива, посветена на  Деня на Европа, ученици от Гимназиален етап си размениха  ролите с  директора на училището, заместник-директори, учители, училищен психолог и служители.  Денят завърши с оживено обсъждане на постигнатите резултати, с препоръки и коментари за отношението на младите хора към училището и помежду си, за отговорността на учителя и неговата активна роля за успешното протичане на всеки час. Представителите на Ученическият съвет, които са организатори на инициативата, са убедени, че размяната на ролите и отговорностите ще подобри взаимоотношенията и доверието между ученици и  учители, а това ще доведе до по-успешен учебен процес. Поздравления към участниците за реализираната прекрасна инициатива!